Idéjakten startar – invånarbudget på 50 000 euro för ett trivsammare Håkansböle och Mårtensdal

Gatukonst

Invånarna kan nu komma med idéer och senare i höst delta i omröstningen om hur de skulle vilja använda penningsumman för att utveckla närmiljön i Håkansböle och Mårtensdal. En summa på 50 000 euro per stadsdel har reserverats för både Håkansböle och Mårtensdal.

Idéjakten pågår under perioden 18.8–14.9. både på webben och på idéinsamlingsställena. Idéerna ska gälla stadens utemiljöer och hur de kunde utvecklas, det vill säga gatuområden, parker, motions- och idrottsplatser utomhus samt skolornas och daghemmens gårdar. Idéerna måste också anknyta till något av följande teman: trivsel, samhörighet, tillgänglighet, välbefinnande och trygghet.

Den första etappens idéjakt innebär startskottet för den deltagande budgeteringen där invånarna får bestämma till vad en viss penningsumma ska användas i stadens budget. Den första etappen handlar om att ta fram idéer, varefter invånarna röstar om vilka idéer som ska förverkligas. Det är fråga om ett nytt sätt att vara med och utveckla ett visst område och påverka vad stadens pengar används till.

Vad får man för 50 000 euro?

Pengarna kunde bland annat användas till nya bänkar eller idrottsredskap. Exempelvis en bänk till en park, ett avfallskärl till skolans gårdsplan eller en låda med sommarblommor till en öppen plats kostar 500–1000 euro. Anskaffningen och installationen av ett redskap för utomhusmotion eller -idrott skulle å sin sida kosta omkring 7000 euro. Summorna som reserverats räcker dock inte till att bygga helt nya lek- eller hundparker.

Hur kan man lämna in en idé?

Vem som helst kan lämna in en idé, ensam eller tillsammans med någon annan. Idéer kan lämnas in på webben på adressen osallistu.vantaa.fi eller på ett idéinsamlingsställe i Håkansböle och Mårtensdal. I Mårtensdal finns det idéinsamlingsställen i biblioteket, simhallen, daghemmet Martinlaakson päiväkoti, köpcentret och i K-supermarket Martsari. I Håkansböle kan du delta i idéjakten på ungdomslokalen, hälsostationen, biblioteket, i kyrkan, Mannerheims barnskyddsförbunds medborgarhus för barn och familjer, Håkansböles internationell organisation samt på Håkansböle gård. Dessutom har vi också idéinsamlingsställen på pop up-basis där du kan diskutera olika idéer tillsammans med stadens sakkunniga.

”Vi vill uppmuntra alla till att delta för invånarna är de främsta experterna och känner sin egen stadsdel allra bäst. Nu kan du komma med idéer på sådant som ökar trivseln längs din dagliga rutt, både i fråga om områdets yttre och själva stämningen. Idéerna kommer inte denna gång från stadens tjänsteinnehavare utan invånarna får själva föreslå vad som ska göras och var”, säger delaktighetskoordinator Laura Lettenmeier.

Vad händer efter att idéerna lämnats in?

Efter att idéinsamlingsetappen avslutats bekantar sig stadens sakkunniga med idéerna och bearbetar tillsammans med invånarna idéerna för att ta fram förslag som går vidare till omröstning. I oktober-november under perioden 20.10–16.11. kan alla invånare i stadsdelarna Mårtensdal och Håkansböle som fyllt 12 år rösta om vilka förslag som ska förverkligas med de reserverade summorna. Förslagen som vunnit omröstningen förverkligas under år 2021. Deltagande budgetering ingår i programmet för positiv särbehandling.

Läs mer och berätta om din idé: osallistu.vantaa.fi

Publicerat: 18.8.2020 
(redigerad: )

Nyheter