Avgiftsfri användning av simhallar för alla studerande på andra stadiet i Vanda

Den simhallsförmån för studerande i Vanda stads gymnasier och vid Vanda yrkesinstitut Varia som trädde i kraft i början av året fortsätter fram till 5.6.2021. Förmånens målgrupp utökas till att gälla alla studerande på andra stadiet som bor i Vanda.

Den avgiftsfria användningen av simhallar och gym har under våren 2020 ingått som pilotprojekt i projektet Studier i rörelse. Den nya förmånen ersatte de engångskort till gym och simhallar som tidigare delades ut till andra stadiets studerande.

Den utökade simhallsförmånen innebär att alla studerande på andra stadiet i Vanda kan gå gratis på gym och simma gratis i Vandas simhallar under vardagar kl. 6–16. Avgiftsfri simning för studerande ordnas i simcentret Trio i Dickursby och i Håkansböle, Myrbacka, Mårtensdal och Korso simhallar. Gymmen finns i anslutning till simhallarna, förutom i Korso.

För att komma in gratis måste studerandena komma till simhallen under vardagar före kl. 16 och kunna intyga att de studerar i ett Vandagymnasium, i Varia eller Mercuria. Vandabor som studerar på andra stadiet i någon annan läroanstalt ska utöver läroanstalten också kunna intyga att de bor i Vanda.

Projektet Studier i rörelse inleddes i Vanda hösten 2019. I projektet utvecklas mer aktiva lärmiljöer i Vanda yrkesinstitut Varia och Vandas gymnasier och man strävar efter att öka rörligheten under skoldagen. I centrum för verksamheten står samarbete och utvecklingen av kunnandet.

Under sommaren förekommer avvikelser i simhallarnas öppettider. De avvikande tiderna finns under adressen https://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/uimahallit_ja_kuntosalit.

Håkansböle simhall har stängt ända till slutet av år 2020 på grund av renovering
Korso simhall har sommarstängt 1.6–9.8.2020
Mårtensdals simhall och gym har varit stängda på grund av ombyggnad. Hallen öppnas 17.8.2020

Publicerat: 13.8.2020 
(redigerad: )

Nyheter