Solbadare på bryggan vid Hanaböleträsk

Bevakning och extra resurser till simövervakningen vid Hanaböle träsk i Vanda

Vanda stad har ordnat bevakning och utökat simövervakningen på badstranden vid Hanaböle träsk. Staden vidtog åtgärderna efter att ett gäng ungdomar hade tvingat en 15-åring att fly under bryggan och efter det börjat hoppa på bryggan. Polisen undersöker händelsen som försök till dråp.

Man har ordnat med bevakning vid Hanaböle träsk under sommaren för att övervaka säkerheten i området. Väktarna är på plats dagligen från början av kvällen till sena natten. Förutom bevakning utökar staden antalet badvakter på stranden med två vakter mellan kl. 17.30–22.00 alltid då det förväntas mycket folk till stranden. Extra resurser tillförs alltså om vädret är varmt och soligt.

Förra veckan utredde staden tillsammans med Mellersta Nylands räddningsverk säkerhetsarrangemangen vid Hanaböle träsk. Enligt utredningen har säkerhetsaspekterna i det stora hela beaktats väl vid Hanaböle träsk. Största delen av de utvecklingsobjekt som påträffades är redan under arbete. Bland annat håller simövervakningen, konstruktionernas säkerhet och livräddningsutrustningen en god nivå. Ungdomsarbetet ute på fältet, i samarbete med polisens förebyggande verksamhet, har också tagit ordentlig hänsyn till Hanaböle träsk i sin verksamhet. Det kommer att ske förbättringar i trafikarrangemangen nästa år.

Publicerat: 8.7.2020 
(redigerad: )

Nyheter