Vandabibliotekens sommar 1.6-9.8.

Böcker på hyllan.

Våra besökare kan nu titta in på biblioteket för att låna och bläddra i material. En del av bibliotekens arbets- och lekutrymmen är fortfarande ur bruk.

Utrymmen som kan reserveras samt läsesalar är i regel inte heller i användning. Kundbetjäningsdiskarna öppnas, men vi rekommenderar fortfarande självbetjäning och att man använder automaterna. Vi uppmanar till snabba besök i biblioteket.

Bordsdatorer och skrivare kan användas i begränsad omfattning för snabba ärenden, men personalen ger inte digitalrådgivning vid kunddatorerna då det kräver närkontakt. Av hygienskäl är bibliotekens bärbara kunddatorer och pekplattor inte i bruk. För att säkerställa att säkerhetsavstånden efterföljs har antalet sittplatser vid bordsdatorerna samt i läsesalarna temporärt minskats. Vid behov kan personalen också begränsa antalet besökare som vistas i biblioteksutrymmena.

Biblioteken arrangerar också under sommaren diverse evenemang på distans.

Öppettider sommaren 2020

Sommaröppettiderna gäller under perioden 1.6–9.8.

Biblioteken har sommaröppet mån.–tors. kl. 9–20 och fre. kl. 9–16. Biblioteken i Dickursby och Myrbacka har öppet lördagar kl. 9–16. Även Lumos bibliotek har lördagsöppet 1.6–28.6.

Dickursby, Myrbacka, Håkansböle och Björkby bibliotek håller öppet i juli.

Lumos, Mårtensdals och Points bibliotek har sommarstängt i juli 29.6–2.8.

Hasselbackens bibliotek är öppet 1.6–18.6 onsdagar kl. 14–20.30 och har sommarstängt 19.6–2.8.

Sandkulla bibliotek har sommarstängt 1.6–12.8.

Västerkulla bibliotek är fortsättningsvis stängt på grund av reparationsarbeten och öppnar åter 3.8.

Bokbussarna kör inte 1.6–2.8.

Av säkerhetsskäl är biblioteken i Point, Hasselbacken och Västerkulla inte meröppna.

Bibliotekens sommarstängningar är en del av Vanda stads sparprogram med anledning av de ekonomiska effekterna av coronaepidemin. 

Reservationer under den tid biblioteken har sommarstängt

Du kan byta hämtställe för din reservation eller frysa din reservation för den tid biblioteket har stängt, om reservationerna ännu är öppna.

Du kan ändra eller frysa reservationerna genom att logga in dig i de egna uppgifterna på Helmet.fi. De frysta reservationernas plats i kön ändras först när frysningen tas bort. Du kommer väl ihåg att ta bort frysningen efter sommaren. Personalen vid biblioteken kan hjälpa dig med att göra ändringar i reservationerna.

Anvisningar om hur man ändrar och fryser sina reservationer.

Lånens förfallodagar under den tid biblioteken har sommarstängt

Förfallodagen för lån från bibliotek som har stängt i juli förlängs i regel automatiskt för den tid biblioteket har stängt. Av anledningar som beror på bibliotekssystemet går det inte att förlänga förfallodagen för material som ägs av Helsingfors och Grankulla.

Du kan kontrollera förfallodagarna för dina lån genom att logga in dig i de egna uppgifterna på Helmet.fi och förnya dem vid behov. Det går också att förnya lånen genom att ringa bibliotekets kundservice. Du kan återlämna dina lån till vilket Helmet-bibliotek som helst.

Var noga med säkerheten

För att förhindra smittspridning av coronaviruset önskar vi att våra kunder följer följande anvisningar vid biblioteket:

  • Sköt din handhygien
  • Håll minst två meters avstånd till dina medmänniskor
  • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i ärmen.
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Sköt dina ärenden så raskt som möjligt
Publicerat: 17.6.2020 
(redigerad: )

Nyheter