Kraft från naturen denna coronavår

Sommaren är på väg så småningom och snart är det dags för barnen och de unga att ha rikligt med fritid igen. Under coronaepidemin och i synnerhet då det varit vackert väder verkar människorna ha förivrat sig vad gäller utomhusvistelse och motion.

- Inom Vanda finns utrymme att röra sig tryggt, konstaterar stadschef Ritva Viljanen i sin titt på coronasituationen denna vecka. Att cykla är ett naturligt sätt att röra på sig och i Vanda finns ett ytterst omfattande cykelnätverk. En karta för cyklister har precis blivit färdig och varje ivrig cyklist borde kunna hitta förslag på rutter ur den.

Staden delar ut instruktioner till trygg motion och rörelse på de egna idrottsplatserna. På idrottsplatserna följer man personbegränsningarna dvs. på de olika platserna får högst 10 personer vistas samtidigt under majmånad och fr o m juni max. 50 personer samtidigt. På platserna måste avstånden mellan användarna samt de allmänna hygieninstruktionerna tas i beaktande.

Vanda arrangerar också de traditionella guidade naturutflykterna under sommaren. De populära utfärderna görs denna gång i max. 20 personers grupper. Utflykterna i maj är inhiberade, men fr o m början av juni görs utflykter igen med fågel-, insekt- och fotograferingstema. På hösten fortsätter utflykterna i svamparnas och höstfärgernas tecken.

Oron växer över barnfamiljer och förmågan att arbeta

Virussmittorna i Vanda har fram till 13.5 konstaterats vara 735 och dessvärre har 35 Vandabor omkommit i sjukdomen. Insjuknandet inom Vanda är relativt högt; Vandaborna representerar 4 procent av Finlands invånare, men 12 procent har blivit smittade.

Statsrådet har fattat beslutet att befria Vanda stad från ansvaret som lagts på staden över flygplatsens tjänster. Detta frigör resurser för den egna stadens tjänster.

I hela landet och även i Vanda kan urskiljas att behovet av stöd för barnfamiljer hela tiden växer. Kundernas samtal till familjerådgivningarna har åter ökat. Barnens symptom och hela coronasituationens belastning framkommer i kontakterna. Kunderna önskar allt fler möten i verkligheten, ansikte mot ansikte. Remisserna till barnpsykiatriska inom specialsjukvården har endast ökat under pandemin, med 13 procent.

Orsaken är ofta de långa köerna till de olika tjänster samt kunderna som är i kris, till vilka det reserveras akuta läkartider. I det skedet är situationen redan så akut att specialsjukvårdens remiss är det enda alternativet.

Arbetslösheten är större i Vanda en någonsin förr. I april var de arbestlösas och permitterades andel redan över 24 000. Coronaviruset påverkar starkt sysselsättningen hos unga och kvinnor inom servicebranschen. Det ligger stora skillander branscher emellan men hälsoteknologin och ICT-brancherna går det bra för.

Mat till barnen, stöd till omsorgsgivare till anhöriga samt till äldreboenden

Under coronaepidemin har den överlägset mest populära stödtjänsten varit mathjälpen. Skollunchens utdelningen avslutades då skolorna öppnade igen. Vanda stad har fattat beslut angående barnens sommarmåltider i invånarparkerna. Nu har bestämts att för hygienens och smidighetens skull skall måltiderna att vara kalla - som en sorts picknick.

Som stöd för omsorgsgivare åt anhöriga planeras verksamhet som sker hemma. Enheten för hemvård har inte haft kunder som varit coronaviruspositiva. Inom hemvården har en liten nedgång hos en del kunders allmänna kondition påträffats, eftersom den normala utomhusvistelsen och rörelsen har uteblivit. För en del har detta inneburit en tillökning av behovet av hjälp.

Vanda senior- och handikapprådgivning kommer att arrangeras till stor del som en köptjänst. Pga. undantagstillståndet kommer Vanda att betala tilläggsstöd till de tjänsteleverantörers som utsätts för utgifter pga. pandemin och som inte i sina avtal har ansvar över anskaffning av skydd. Stödets storlek fastställs skilt men det kommer att vara rimligt relaterat till stadens egna skyddsnivå. Stödet kommer att vara tidsbundet och tillfälligt.

Flygplatsens resurser till Vandas egna tjänster

Vanda har i ungefär en månad tagit hand om instruktioner och provtagning av de anländande passagerarna på flygplatsen. Uppgiften har varit mycket resursbindande.Statsrådet har fattat beslutet om att Vanda kommer att frigöras från detta uppdrag.

I ungeför fyra veckor arbetade 30 personer på flygstationen. Under de två senaste veckorna emottogs över 10 000 passagerare. I granskningarna av passagerare påträffades nio coronaviruspositiva personer.

Till skolor och daghem återvände man ivrigt

Av Vandas 24 000 elever inom den grundläggande utbildningen har så gott som alla återvänt till skolan. Endast 9 procent dvs. 2 153 barn stannade hemma. Orsaken bakom detta är oftast att eleven eller en familjemedlem tillhör en riskgrupp.

I den grundläggande undervisningen har nu påträffats över 6 000 barn dvs. 57 procent av hela mängden barn. Mängden barn inom undervisningen förutses öka under den kommande veckan.

Publicerat: 19.5.2020 
(redigerad: )

Nyheter