Gratulationer till de nya studenter

Vandas gymnasier har fått resultaten från studentskrivningarna våren 2020. Namnen på de nya studenterna publiceras på Vandagymnasiernas respektive webbsidor. På gymnasiernas sidor publiceras namnen på de studenter som har gett sitt samtycke till att deras namn publiceras.

Hjärtliga gratulationer till de nya studenterna!

Nya studenter 2020

Helsinge gymnasium
Lumon lukio
Martinlaakson lukio
Sotungin lukio
Sotungin etälukio
Tikkurilan lukio
Vantaan aikuislukio
Vaskivuoren lukio

Publicerat: 12.5.2020 
(redigerad: )

Nyheter