Simpukan päiväkoti och bidraget Ilmastotoivon puu vinnare i Vandas Ekoteko-tävling

Tävlingen Ekoteko som ordnas av Vanda stads verksamhetsområde för fostran och lärande vill sporra skolor, daghem och läroanstalter i Vanda till en verksamhet som allt mer tar ansvar för miljön. I tävlingen under läsåret 2019‒2020 deltog man med 17 olika ekologiska gärningar. Sammanlagt 4500 barn och ungdomar i Vanda deltog med ekologiska gärningar. Under tävlingsperioden planerade och genomförde deltagarna sådana klimatgärningar som passade för dem och lärde sig nytt, samtidigt som de sporrade andra att delta.

- Ekoteko-tävlingarna har varit ett bra sätt att uppmuntra daghem, skolor och läroanstalter till att pröva på och utveckla nya verksamhetssätt, där man tar ansvar för miljön. Skolornas och daghemmens vanor och sätt överförs sedan så småningom till hemmen i Vanda, säger Noora Ilola, miljökonsult inom fostran och lärande.

Kriterierna för tävlingen med klimatutmaning som tema var att de idéer till ekologiska gärningar som tävlingsdeltagarna kom med ska minska växthusgasutsläppen, synas i samhället och sporra närmiljön till att agera på ett miljöansvarigt sätt. Vidare måste verksamheten ge upphov till bestående praxis och tävlingsdeltagarens klimatgärningar kunna delas upp, så att de också kan tas i bruk vid andra motsvarande enheter.

- Alla tävlingsdeltagare hade gjort ett gott arbete och kampen var hård kamp om prisplatserna. Vinnaren hade en klar helhet som kombinerade miljötemat, barnens delaktighet och familjernas deltagande. Ämnet som är svårt att behandla med tanke på målgruppen konkretiserades till en positiv helhet av gärningar, säger Ilola.

Första plats: Ilmastotoivon puu, Simpukan päiväkoti

Daghemmet Simpukan päiväkoti byggde tillsammans ett träd med klimatönskningar, Ilmastotoivon puu. Trädets blad klipptes till av återvinningspapper och målades i olika färger för att representera olika klimatgärningar: energibesparing med orange, måltider med brunt, återvinning med rött och fysiska aktiviteter med grönt. På ett gult blad fick man själv hitta på ett eget tema för en klimatgärning. När gärningen var avslutad, fäste barngrupperna bladen på trädet. Trädet fick bli kvar på daghemmets vägg för att också i fortsättningen sporra till klimatgärningar. Daghemmet prisbelönas med 1500 euro.

Andra plats: Kartanonkosken koulu

I skolan Kartanonkosken koulu ingick klimatgärningar i undervisningen för alla klasser och årskurser. Listan över gärningarna är lång: uppmuntran till att äta vegetarisk kost, minskat matsvinn, klimatsmarta sätt att röra sig och minskad materialförbrukning. Under fenomenveckan behandlades klimatansvar inom temat entreprenörskap, klimatgärningsavtal gjordes upp med eleverna inom många olika teman, ett klimathållbart Herrgårdsforsen lanserades och eleverna fick lära sig att sätta skolans Chromebook-datorer i skick så att de kan användas under en längre tid. Skolan får ett pris på 1000 euro.

Tredje plats: Klimatsmart, en hållbar inlärningsmiljö, Dickursby daghem

I daghemmet samlades man varje vecka till ett ekologiskt möte, där barngruppen kom med idéer till miljögärningar. Gärningarna införlivades i vardagen och knöts samman med pedagogiken. Gärningarna gjorde att daghemsbarnens verksamhetssätt förändrades. Till exempel fick satsningarna på vardagsmotion barnen att också promenera hem efter daghemsdagen. Daghemmet prisbelönas med 500 euro.

Vanda strävar efter att vara klimatneutralt år 2030. En viktig del av detta är att Vandaborna tar ansvar för klimatet i sin vardag. Tävlingen Ekoteko ordnades för sjätte gången i Vanda. De ekologiska gärningarna bedömdes av Vanda stads miljögrupp inom fostran och lärande samt representanter från Sitra, Vanda naturskola och miljöcentralen i Vanda.

Presentation av tävlingens alla klimatgärningar

Publicerat: 5.5.2020 
(redigerad: )

Nyheter