Från 6.5 kan du återlämna lån till biblioteken i Vanda

Bokhylla i biblioteket

Vanda stadsbibliotek börjar i enlighet med Regionförvaltningsverkets beslut ta emot utlånat material onsdagen den 6 maj 2020. Material kan återlämnas vid följande bibliotek: Håkansböle bibliotek, Björkby bibliotek, Lumos bibliotek, Västerkulla bibliotek, Mårtensdals bibliotek, Myrbacka bibliotek, Points bibliotek, Hasselbackens bibliotek och Dickursby bibliotek.

Återlämningar tas emot vardagar kl. 9–15. De praktiska arrangemangen för att ta emot återlämningar varierar från bibliotek till bibliotek. Vid en del kan materialet återlämnas via en återlämningslucka och vid andra vid bibliotekets ingång eller entréhall.

Det är ändå ingen brådska med att lämna tillbaka materialet. Förfallodagarna har flyttats framåt, så att lånen förfaller tidigast 31.5.2020. Du kan kontrollera förfallodagen genom att logga in på Helmet.

Tillsvidare kan man inte låna material eller hämta reserverat material från biblioteket. Om lånet inte har förnyats eller återlämnats före förfallodagen, förlänger biblioteket automatiskt lånetiden.

För att förhindra smittspridning av coronaviruset önskar vi att våra kunder följer följande anvisningar vid biblioteket:

  • Sköt din handhygien!
  • Håll minst två meters avstånd till dina medmänniskor!
  • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i ärmen!
  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Sköt dina ärenden så raskt som möjligt!
Publicerat: 4.5.2020 
(redigerad: )

Nyheter