Jourer under valborgsveckoslutet 30.3.-3.5.2020

Jourer betjänar dig från torsdagskvällen 30.4 till mondagsmorgonen 4.5
Vid livshotande situationer, ring 112.

Första hjälp och jourer

Om du misstänker coronavirus

Social- och krisjour

Social- och krisjouren ger akut krishjälp dygnet runt vid omvälvande livssituationer. Klienten själv, en anhörig, en vän eller en myndighet kan vända sig till oss för hjälp. Tjänsterna är avgiftsfria.

  • Social- och krisjour tfn 09 8392 4005
  • Jour 24 h

Publicerat: 30.4.2020 
(redigerad: )

Nyheter