Hurudana klimatåtgärder har du vidtagit? Dela med dig av dina bästa tips!

Vanda stad deltar under våren 2020 i ett projekt, där kommuninvånarnas bästa tips till klimatåtägärder samlas in.

Kommuninvånarnas uppmuntras att dela med sig av sina bästa tips om klimatåtgärder senast 24.3 på kampanjsidan
www.ekokumppanit.fi/ideoi-ilmastoteko. Blanketten är finskspråkig, men det går bra att lämna in idéer på svenska.

Projektet finansieras av miljöministeriet och genomförs av Ekokumppanit. Målet med kampanjen är att samla in minst femtio idéer i alla de kommuner som deltar i kampanjen. Bland alla dem som skickat in idéer lottas fem S-gruppens presentkort på 50€ ut.

Vanda strävar efter att vara koldioxidneutralt 2030. För att uppnå detta mål behövs allas vår insats. Läs mer om ett resurssmart Vanda på vår hemsida.

Publicerat: 19.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter