Avvikelser i hälsostationernas verksamhet

meddelande 19.3.2020

Hälsostationerna är hårt belastade på grund av coronaepidemin. Vi beklagar situationen.

  • Just nu svarar vi på hälsostationernas telefonservicenummer 09 839 50 000 endast på brådskande samtal. Vi ber att ni kontaktar oss senare i ärenden som inte är brådskande.
  • För tillfället är det inte möjligt att lämna önskemål om återuppringning

    Via Maisa kan man inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare (tid kan bokas till psykiatrisk sjukskötare).

Vi beklagar situationen.

Icke brådskande ärenden under coronaepidemin

Brådskande ärenden under coronaepidemin

  • Ring tfn 09 839 50 000 vardagar kl. 8–16.
  • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Om du insjuknar akut och du inte misstänker coronavirus kan du gå till vilken som helst av hälsostationerna i Vanda. Undantag utgör patienter med husläkare och invånare från annan ort som ska söka sig till den egna hälsostationen. Kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.

Nummer för coronavirusrådgivning för alla Vandabor

Telefonrådgivning tfn 09 8395 0070 vardagar kl. 8–16

Ring numret om du

  • funderar på hur coronavirus påverkar din vardag
  • misstänker att du har utsatts för viruset
  • tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

OBS! Om du misstänker coronavirussmitta ber vi dig alltid kontakta hälsostationen eller jouren per telefon innan du uppsöker en vårdenhet:

Hälsostationernas telefonservice 09 839 50 000 betjänar dig vardagar kl. 8–16

Hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Publicerat: 19.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter