Vanda har beredskap för undantagsåtgärder för att bekämpa coronaviruset

I enlighet med statsrådets riktlinjer stängs en del av de offentliga tjänsterna helt och hållet, inom en del av tjänsterna ordnas service för kritiska grupper från och med 18.3.2020.

Följande riktlinjer om ordnande av tjänster har dragits upp i Vanda och de gäller i regel 18.3–13.4.2020 i enlighet med Statsrådets riktlinjer:

Social-, hälsovårds- och välfärdstjänster

 • Mårtensdals hälsostation har stängt under den tid som effektiverade städningsåtgärder vidtas. Hälsostationen öppnas 18.3 som en epidemienhet
 • dagverksamheten för äldre, den rehabiliterande arbetsverksamheten och arbetscentralerna stängs
 • Resurserna för enheten för smittsamma sjukdomar stärks
 • planeringen av ett reservsjukhus har inletts och avtal om karantänlokaler ingås.
 • kundservicen inom sysselsättningsservicen sker i första hand elektroniskt

Fostran och lärande

 • småbarnspedagogiken fortsätter tillsvidare som vanligt
 • skolor och läroanstalter stängs och närundervisningen upphör. Förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen ordnas i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd ordnas för dem som behöver närundervisning.
 • inom gymnasieutbildningen har man övergått till distansundervisning och studentskrivningarna tryggas.
 • undervisning och handledning inom yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, olika digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.

Fritid och evenemang

 • Vandainfo har öppet i Myrbacka och Dickursby
 • det virtuella ungdomsarbetet utökas, ungdomsarbetet ute på fältet fortsätter och verksamheten utvidgas
 • mathjälpsverksamheten Gemensamt bord fortsätter
 • alla museer, kulturcentret Martinus, kulturfabriken Fernissan, barnkulturcentren Pessi och Totem, musikinstitutet, konstskolan, vuxenutbildningsinstitutet, biblioteken, biblioteksbussarna, olika hobbylokaler och -platser, simhallarna och andra idrottslokaler, ungdomslokalerna, ungdomsverkstäderna, klubblokalerna och organisationernas samlingslokaler t.ex. invånarlokalerna stängs.
 • lokalernas användningstider för utomstående inhiberas
 • skolornas frivilliga klubbverksamhet och orkestern Tempos verksamhet avbryts
 • kulturevenemang och -tillställningar samt idrotts- och motionsevenemang som staden ordnar har inhiberats. Grupper inom ledd motion inhiberas
 • Navigatorns information och rådgivning för ungdomar håller stängt tillsvidare, likaså har de kommande rekryteringsträffarna inhiberats. Navigatorn kan kontaktas per e-post eller telefon.

Stadsmiljön

 • kundtjänsterna sker huvudsakligen elektroniskt
 • underhållet av allmänna områden och offentliga lokaler fungerar normalt.

Beslutsfattande

 • stadens förmåga att fatta beslut säkerställs och organens ordinarie sammanträden hålls enligt tidtabell
 • påverkansorganen sammanträder inte
 • Förändringar som gäller tjänsterna kompletteras dagligen allt eftersom verksamheten fortsätter. Vårt mål är att informera om klient- och servicerelaterade förändringar direkt till Vandaborna och vi sammanfattar förändringarna på webbsidorna www.vanda.fi

Information för Vandaborna

Aktuell information om läget i Vanda uppdateras på webbsidorna vanda.fi och där finns också information om länkar till nationella lägesöversikter och anvisningar.

Rådgivningstelefonen 09 8395 0070 är avsedd för alla Vandabor som undrar över hur coronaviruset påverkar deras vardag eller som tror att de blivit utsatta för coronaviruset eller misstänker att de blivit smittade. Vandabor betjänas på numret under vardagar klockan 8–16. Efter klockan 16 och under veckoslut kan man ringa Jourhjälpen, tfn 116 117.

Man kan också skicka e-post till adressen korona@vantaa.fi för mer information om man av någon orsak inte lyckas ringa.

Publicerat: 17.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter