Ansökningstiden för skolelevernas resekort för nästa läsår är igång – ansökan kan göras via Wilma

På bilden syns en buss som kör på en gata i Vanda.

Elever i den grundläggande utbildningen i Vanda har rätt till skolreseförmån om skolresan överskrider de fastställda kilometergränserna, om resan anses alltför svår eller om eleven behöver förmånen på grund av hälsomässiga skäl. Ansökan om skolreseförmån görs via Wilma.

Ansökan om skolreseförmån för läsåret 2020–2021 görs i första hand via Wilma-systemet. Bilagor kan bifogas till ansökan och det går också bra att redigera sin ansökan i systemet, förutsatt att den ännu inte behandlats. Besluten om skolskjuts publiceras i Wilma.

Om det inte är möjligt att göra ansökan i Wilma, går det också att fylla i en pappersblankett och lämna in den till skolan eller till verksamhetsområdet för fostran och lärande (PB 1500, 01030 Vanda stad). Blanketten hittas på våra hemsidor.

Tidtabell för att ansöka om skolskjutsförmånen för läsåret 2020–2021

Ansök om förmånen:

  • elever i årskurserna 7–9: senast 31.3.2020
  • elever i årskurserna 1–6: senast 30.4.2020
  • elever med särskilt stöd: senast 31.5.2020 (eller genast när man vet skolplatsen för hösten).

Om skolreseförmånen redan har beviljats för flera läsår framåt och inga uppgifter har ändrats behöver man inte fylla i en ny ansökan. Ifall beslutet om skolreseförmån inte är i kraft under läsåret 2020–2021 eller om elevens skola eller hemadress har ändrats, ska man ansöka om förmånen på nytt.

Det är skäl att gå till Vandainfo och låta ladda det elevresekort som man beviljats redan i juni eller juli, efter att man fått beslutet. Då undviker man eventuella rusningar strax innan skolstart. För att ladda kortet behöver man ha med sig elevens identitetsbevis och det eventuella elevresekortet från läsåret innan.

Läs mer om skolelevernas resekort samt ansökningen på vår webbsida.

Publicerat: 11.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter