Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder

Om du misstänker coronavirus

Om du misstänker coronavirussmitta ber vi dig alltid kontakta hälsostationen eller jouren per telefon innan du uppsöker en vårdenhet:

 • Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000, vardagar kl. 8-16
 • Pejas hälsocentraljour 09 471 67060 vardagskvällar och nätter kl. 16–08 och veckoslut

Personer som har luftvägssymtom men i övrigt mår bra ska inte ringa hälsostationen eller Jourhjälpen, även om han eller hon misstänker coronavirusinfektion.

Mårtendals coronahälsåstation

Mårtensdals hälsostation kommer att fungera som epidemihälsostation i Vanda för patienter med koronavirussymptom (symtom i luftvägarna) från och med onsdag 18.3.2020.

Man kan inte komma till Mårtensdals hälsostation utan tidsbokning. Patienterna hänvisas till Mårtensdals hälsostation via hälsostationernas telefonservice på numret 09 839 50 000 (mån.–fre. kl. 8–16). Övriga tider kan man ringa jourhjälpen tfn 116 117. Läs mer.

Den nya nationella telefonrådgivningen om coronaviruset

 • En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535.
 • Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Rådgivningsnummer i anslutning till Coronaviruset

Numret till den nya rådgivningstjänsten är 09 8395 0070. Tjänsten är avsedd för alla Vandabor, som undrar över hur coronaviruset påverkar deras vardag. Telefontjänsten betjänar också personer som tror att de blivit utsatta för coronaviruset eller som utgående från sina symptom tror att de fått smittan.

Vandabor betjänas på telefonnumret under vardagar klockan 8–16. Efter klockan 16 och under veckoslut kan man ringa Jourhjälpen tfn: 116 117, som ger råd i frågor som gäller smitta av coronaviruset. Ett samtal till coronavirusrådgivningen kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Om man av någon orsak inte lyckas ringa, kan man också skicka e-post i frågor om coronaviruset på adressen korona@vantaa.fi. Det snabbaste sättet att ta kontakt är ändå att ringa.

Hur smittar det nya coronaviruset?

 • Enligt den information vi för närvarande har smittar det nya coronaviruset från en människa till en annan huvudsakligen i nära kontakt som droppsmitta (vistelse i över 15 minuter ansikte mot ansikte eller i samma rum som en patient då den insjuknade hostar eller nyser). Viruset stannar inte kvar i luften.
 • Det är också möjligt att viruset smittar via händerna, till exempel om man rör vid ögon- eller näsområdet.
 • Coronaviruset stannar inte kvar på olika ytor i flera dagar i varierande temperaturer. Ingen smitta har konstaterats via föremål.
 • Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan smittotillfället och de första symptomen, är uppskattningsvis omkring 2–12 dagar, med ett genomsnitt på ca 5 dagar.
 • Att bli smittad av en symptomfri person är enligt den information som för närvarande finns att tillgå möjligt men osannolikt.

Hur kan det nya coronaviruset förebyggas?

 • Smitta som orsakas av det nya coronaviruset förebyggs precis som vid andra luftvägsinfektioner.
 • I första hand ska man iaktta en god handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Rör inte vid ögon, näsa eller mun om du inte tvättat händerna alldeles nyss.
 • Tvätta händerna och hosta på rätt sätt

Vanliga frågor och svar om det nya coronaviruset

Frågor och svar om det nya coronaviruset

Se aktuellt information på THL:s sidor

Aktuellt om coronaviruset på THL:s webbsidor

Publicerat: 28.2.2020 
(redigerad: )

Nyheter