Elever med inomhusluftsymptom kan få bättre hjälp än tidigare

I Vanda har man utvecklat stödet till elever som lider av inomhusluftsymptom på skolor. Man kan på ett bättre sätt än tidigare underlätta elevens situation som samarbete mellan familjen, skolan och hälsovården. Vanda har också byggt en separat skolbyggnad för elever med de svåraste inomhusluftsymptomen.

Om eleven eller elevens vårdnadshavare misstänker att symptomen är relaterade till skolans inomhusluft är det skäl att ta upp frågan med både rektorn och den egna skolhälsovårdaren. Hemmet, skolan och hälsovården samarbetar för att hitta passande metoder för att underlätta elevens situation.

- Mycket går att göra på den egna skolan, konstaterar Ilkka Kalo, direktör för den grundläggande utbildningen i Vanda.

I Vanda har en relativt ny praxis konstaterats vara fungerande, där elever och familjer direkt kan uppsöka en skolhälsovårdare som utsetts till att ansvara för inomhusluftfrågor. Då rektorn ansvarar för skolans verksamhet, koncentrerar sig hälsovårdaren å sin sida på att stödja elevernas välbefinnande. Man har hittat hjälp också i svåra situationer.

Skolan har flera praktiska arrangemang som man kan underlätta skoldagen med för en elev med symptom.

- Med hjälp av den egna skolans åtgärder och hälsovårdens vårdkedja har man lyckats hjälpa nästintill alla elever. Årligen har endast mindre än 10 barn kommit att byta skola på grund av inomhusluftsymptom.

I Vanda finns över 24 000 barn inom den grundläggande utbildningen och 45 finsk- och svenskspråkiga skolor.

Vandas strategiska mål är att förbättra inomhusluften i sina lokaler. Emellertid tar det tid att undersöka och åtgärda inomhusluften i skolorna, men situationen hos elever med symptom måste förbättras snabbt.

- Stadens mål är att alla skolor är rena och hälsosamma. För närvarande finns det dessvärre ett antal objekt som ska renoveras, och en elev med symptom kan inte vänta, säger Ilkka Kalo.

- Det är ju ett gemensamt lyckande både för familjen och för oss, om barnet kan fortsätta gå i sin egen skola och vara en del av sin normala skolgemenskap.

En inomhusmiljöpaviljong för elever med de svåraste symptomen

I Vanda färdigställdes i februari en separat skolbyggnad för de elever vars inomhusluftsymptom inte blir lindrigare i ordinarie skollokaler trots olika åtgärder. Eleverna flyttas till paviljongen, där luften noggrant hålls ren, om inte andra lokalbyten är till någon nytta.

Först försöker man dock förbättra situationen på den egna skolan. Efter det provar man någon annan av Vandas 45 ordinarie skolor.

- Någon kanske funderar varför inte elever med symptom genast flyttas till inomhusmiljöpaviljongen. En elev har ändå mycket annat i sitt liv än symptom. Symptomen bör inte få isolera eleven från den normala skolgemenskapen och kompisar i den egna åldern, berättar Kalo.

I inomhusmiljöpaviljongen är skolgången mycket annorlunda än någon annanstans: nödvändigtvis hamnar det inte många skolkamrater i samma ålder i skolan och högstadiets ämnesklassrum är inte tillgängliga. Eleven med familj måste också göra andra begränsningar i sitt liv. T.ex. måste man lämna ifrån sig sällskapsdjur eftersom man inte kan ta den risken att en skolkompis börjar få symptom av allergener som en annan elev för med sig till skolan.

- Därför är inomhusluftspaviljongen det sista alternativet då andra åtgärder inte har varit till någon hjälp. Paviljongen säkerställer dock att Vanda stad kan erbjuda alla sina elever med inomhusluftsymptom en lämplig skollokal, konstaterar Ilkka Kalo.

I byggandet av inomhusmiljöpaviljongen och i paviljongens material har man tagit hänsyn till det bästa kunnandet för att garantera inomhusluftens kvalitet. Ett nyhetsbrev om byggandet publicerades 11.11.2019.

Publicerat: 26.2.2020 
(redigerad: )

Nyheter