Michaela trivs som läkare i Vanda

Michaela Nylund arbetar i förebyggande hälsovård i Vanda.

- Preventivt arbete kändes lockande och lämpligt utmanande efter föräldraledigheten utomlands med två småbarn. Vanda verkade som ett bra val, då det är en växande mångkulturell stad där man är innovativ och vågar utveckla sitt arbete.

- Jag specialiserar mig inom allmänmedicin, men har ett särintresse inom preventiva vården, så denna arbetsplats passade mig perfekt!

- Arbetet är mångsidigt och mångprofessionellt med multipla sektorer att jobba inom. För ett balanserat familjeliv går det lätt att jobba deltid.

- För yrkesmässig självutveckling och inlärning finns det stöd, tid och tillfällen. Med några månaders erfarenhet kan jag säga att arbetsatmosfären är ytterst familjevänlig och kollegiet förträffligt!

Publicerat: 18.2.2020 
(redigerad: )

Nyheter