Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion godkände resultatkort och behandlade yrkesinriktade studier för studerande från Vanda

Vanda stads undervisningsnämnds svenskspråkiga sektion behandlade under årets första sammanträde svenskspråkiga yrkesinriktade studier för andra stadiets studerande från Vanda.

Svenskspråkig grundläggande utbildning för årskurserna 7–9 ordnas i Vanda vid Helsinge skola, varifrån ca 90 elever årligen får avgångsbetyg. Helsinge gymnasium kan som mest ta emot 54 första årets studerande och antagningspotentialen till övrig utbildning på andra stadiet är ca 50 studerande årligen.

För att kunna garantera högklassig svenskspråkig yrkesutbildning på andra stadiet är Vanda stad delägare i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum). Vanda stads mål med Prakticum är att kunna erbjuda mångsidig yrkesutbildning av hög kvalitet åt Vandaungdomarna på svenska nära hemmet. För att uppnå detta mål godkände undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion en utbildningspolitisk strategi för yrkesinriktade studier för Vanda stads studerande i andra stadiet.

För att underlätta den allmänna bristen på barnledare inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen anser undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion och verksamhetsområdet för fostran och lärande i Vanda stad det viktigt att Prakticum beviljas rätt att ordna utbildningen “Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning – Barnledare”.

Svenskspråkiga servicens resultatkort 2020

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade även resultatkortet för den svenskspråkiga servicen 2020. Svenskspråkiga servicens mål har uppställts på basen av de övergripande målen för verksamhetsområdet för fostran och lärande. Undervisningsnämnden svenskspråkiga sektion godkände resultatkortet som sådant.

Därtill behandlades:

  • Svenskspråkiga servicens årsrapport 2019
  • Undervisningsnämndens beslut 20.1.2020 angående indexjusteringen av klientavgifterna för småbarnspedagogik från och med 1.8.2020 antecknades för kännedom.

Föredragningslistor och protokoll: http://paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 11.2.2020 
(redigerad: )

Nyheter