Avvikelser i verksamheten vid Korso och Björkby hälsostationer

Korso och Björkby hälsostationer

Verksamheten vid Korso och Björkby hälsostationer begränsas under tiden 3.-7.2.2020.

  • Jouren vid Korso och Björkby hälsostationer placerar patienter i kö undantagsvis endast fram till kl. 15.
  • Vi erbjuder också patienterna betalningsförbindelser till privata läkarstationer.

Eftersom det för tillfället råder brist på personal vid Korso och Björkby hälsostationer, måste verksamheten vid dessa två hälsostationer därför begränsas.

Vi beklagar situationen.

Västerkulla hälsostation

Dagpoliklinikverksamheten vid Västerkulla hälsostation är stängt till 31 mars 2020. Dagpoliklinikverksamheten vid Västerkulla hälsostation har flyttats till Håkansböle hälsostation.
  • Patienter som insjuknat akut vårdas på Håkansböle hälsostation (Galoppbrinken 4).
  • Västerkulla hälsostation har skötar- och läkarmottagningar med tidsbokning.
  • Vaccinationer ges som vanligt tisdagar på morgonen i Västerkulla.
  • INR-mottagningar onsdagar kl. 12–14 från och med 5.2.
Vi beklagar situationen.
Publicerat: 27.1.2020 
(redigerad: )

Nyheter