Nicole Mattson har valts till koordinator för svenskspråkig service i Vanda

Filosofie magister Nicole Mattson har valts till koordinator för svenskspråkig service i Vanda. Mattson inleder sitt arbete i Vanda måndagen den 2 mars 2020.

Till koordinatorns arbetsuppgifter kommer bland annat höra koordinering och skapande av nätverk på stadsnivå, utvecklande av stadens samarbete med tredje sektorn och främjande av tvåspråkighet för personalen i Vanda.

Koordinatorn kommer att arbeta vid serviceområdet för svenskspråkig service i Vanda. Serviceområdet ansvarar för organiserande och utvecklande av svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning, svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, svenskspråkigt ungdomsarbete samt koordinerandet av svensk service i Vanda.

Publicerat: 24.1.2020 
(redigerad: )

Nyheter