Kulturkarusellen samlar vårens program för barn och unga

Njut av kul kultur under vårsäsongen i Vanda! Kulturkarusellen bjuder på ett rikligt utbud av mångsidiga och fängslande program för såväl barn och unga i olika åldrar som för familjerna.

Vårsäsongens barnkulturprogram finns liksom tidigare samlat i broschyren Kulturkarusellen och våren bjuder på mångsidigt program runt om i staden.

Teaterfestivalen Bravo! kommer till Vanda i mars och i april får vi njuta av ett rikligt program som Dansens vecka erbjuder oss. Under våren deltar Vanda i Näktergalens månad, en landsomfattande festival som lyfter fram betydelsen av modersmålet, av språklig mångfald och rikedom. I broschyren hittar du utöver våra evenemang bl.a. teater, musik, kurser, utställningar, filmer och program ordnade av museerna. Välkommen med och njut av högklassig barnkultur!

Programmet i Kulturkarusellen för barn och ungdomar är sammanställt av stadens kulturservice och andra kulturinstitutioner och -aktörer.

Kulturkarusellen finns på webben som en elektronisk publikation som är smidig att bläddra i. Pappersbroschyren delas ut fr.o.m. mitten av januari på bl.a. biblioteken i Vanda och kulturlokaler samt i Vandainfo.

Publicerat: 14.1.2020 
(redigerad: )

Nyheter