Gratis inträde till simhall och gym för andra stadiets studerande i Vanda

Dickursby simhall

Studerande vid Vanda stads gymnasier och Vanda yrkesinstitut Varia får gratis inträde till stadens simhallar och simhallarnas gym vardagar kl. 6‒16. Som stöd för gymträningen ordnas i början av träningen avgiftsfri gyminstruktion för nybörjare i Dickursby och Myrbacka simhallar.

Pilotförsöket med gratis användning av simhallar och gym genomförs under tiden 7.1‒30.6.2020 inom ramen för projektet Studier i rörelse. Under pilotprojektets gång undersöker man hur aktivt förmånen används och senare avgörs huruvida man eventuellt fortsätter med verksamhetsmodellen.

För att kunna utnyttja gratis inträde ska den studerande vid entrén till simhallen visa upp ett studentkort försett med foto och läroinrättningens namn. Rätten till förmånen kan också bestyrkas med ett intyg från läroinrättningen av vilket framgår läroinrättning samt studerandens namn. Studeranden ska i detta fall utöver intyget dessutom också uppvisa ID-kort. Förmånen gäller vardagar kl. 6–16 under simhallarnas och gymmens öppettider. Kontrollera öppettiderna på vantaa.fi

Den avgiftsfria förmånen gäller studerande på heltid vid Helsinge gymnasium, Lumon lukio, Martinlaakson lukio, Sotungin lukio, Tikkurilan lukio, Vaskivuoren lukio och Vanda yrkesinstitut Varia.

Gratis simturer för studerande ordnas i Dickursby, Håkansböle, Myrbacka, Mårtensdals och Korso simhallar. Den avgiftsfria gymträningen gäller gym i anslutning till Dickursby, Håkansböle, Myrbacka och Mårtensdals simhallar.

Projektet Studier i rörelse startade i Vanda hösten 2019. Inom projektet utvecklas idrotts- och motionsförhållandena vid Vanda yrkesinstitut Varia och gymnasierna i Vanda. I fokus för verksamheten står samarbete och kompetensutveckling. Du kan läsa mer på den finska sidan Liikkuva opiskelu.

Publicerat: 9.1.2020 
(redigerad: )

Nyheter