25 vill koordinera svenskspråkiga servicen i Vanda

Människor går förbi biblioteksparken i Dickursby.

Vanda stad utvecklar kontinuerligt sin svenska service och anställer i år en koordinator för svenskspråkig service.

Vanda stad anställer en koordinator för svenskspråkig service och intresset för arbetet har varit stort. 25 personer sökte arbetet inom utsatt ansökningstid. Det gläder Anders Vikström, direktör för svenskspråkiga servicen.
-Vi har fått in många fina ansökningar och inleder intervjuerna redan denna vecka. Jag hoppas på att få välkomna vår kommande koordinator till Vanda så fort som möjligt.

Koordinatorns kommande arbetsfält är brett: till arbetsuppgifterna hör bland annat koordinering och skapande av nätverk på stadsnivå, främjande av tvåspråkighet för stadens personal och utvecklande av samarbetet med tredje sektorn.
-Den kompletta arbetsbilden bygger vi upp tillsammans. Jag hoppas att vår kommande koordinator hämtar med sig nya idéer och en stark vilja att utveckla den svenskspråkiga servicen i Vanda. En förmåga till initiativtagande och nätverkande är också viktigt i arbetet.

Koordinatorn för svenskspråkig service kommer att arbeta vid svenskspråkiga servicen i Vanda. Till serviceområdets uppgifter hör organiserande och utvecklande av svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Förutom det hör svenskspråkigt ungdomsarbete samt koordinerandet av svensk service till det nya serviceområdet.

Publicerat: 8.1.2020 
(redigerad: )

Nyheter