Öppettider under jul och nyår

Social- och hälsovårdens tjänster under jul och nyår minskas på grund av ledighetsarrangemang. Också stadens kundtjänster har avvikelser i öppettiderna under helgdagarna.

Familjeservicen

Enheten för psykosociala tjänster / läkartjänster är stängd under tiden 23.12.2019–3.1.2020.

Följande verksamhetsställen stänger 23.12 och 31.12.2019 kl. 14.30:

• Tjänster för nya klienter: bedömning av servicebehovet hos vuxna, bedömning av servicebehovet hos barnfamiljer (Fernissagatan 8)

• Planmässigt socialarbete för vuxna och familjer: socialarbete för unga, socialarbete för familjer, planmässigt socialarbete, västra Vanda, planmässigt socialarbete, östra Vanda (Fernissagatan 8, Jönsasvägen 4, Vårdträdsgränden 15)

• Kompletterande utkomststöd (Vårdträdsgränden 17)

• Medlingsverksamheten (Konvaljvägen 5)

• Boendeservice: Social handledning i boendefrågor, stöd för boende för klienter inom psykiatrisk rehabilitering och bostadslösa (Fernissagatan 8)

• Boendeservice: Social handledning i boendefrågor, stöd för boende för klienter inom psykiatrisk rehabilitering och bostadslösa, stödboende och arbetsverksamhet (Fernissagatan 8)

Hälsovårdstjänster

• Hälsostationerna stänger 23.12.19 kl. 14.30.

• Myrbacka hjälpmedelsutlåning har stängt 23.12.2019.

• Verksamheterna vid hälsostationerna i Håkansböle och Västerkulla koncentreras till Håkansböle hälsostation under tiden 16.12.2019–31.1.2020.

Äldre- och handikappservicen

• Geriatriska mottagningen vid Vanda sjukhus är stängd under tiden 23.12–31.12.2019.

• Dagsjukhuset vid Vanda sjukhus har stängt 23.12.2019–6.1.2020

• Dag- och aktivitetscentralerna för äldre och handikappade har stängt 23.12.2019–3.1.2020. Malmängens aktivitetscenter fungerar som jourhavande enhet för de handikappades del under tiden ifråga

• Handikapprådgivningens information vid Vandainfo har juluppehåll 23.12.2019–6.1.2020.

Tandklinikerna

Mellersta Vandas tandkliniker:

• Tandkliniken på Dickursby hälsostation

är öppen under tiden 23.12.2019–3.1.2020 mån.–tors. kl. 7:30–15 och fre. kl. 7:30–14:30

• Lehtikuusen koulus tandklinik

Öppet som vanligt

• Tennisvägens tandklinik

Stängt 23.12.2019–1.1.2020.

• Tandkliniken vid Kartanonkosken koulu

Stängt 27.12–30.12.2019

• Tandkliniken vid Tikkurilan lukio

Stängt 23.12–30.12.2019.

• Tandkliniken vid Simonkylän koulu

Stängt 27.12.2019

• Ranunkelvägens tandklinik

Stängt 27.12.2019

• Tandkliniken vid Västerkulla hälsostation

Öppet som vanligt

Västra Vandas tandkliniker:

• Tandkliniken vid Myrbacka hälsostation

Öppet som vanligt.

• Tandkliniken vid Kanniston koulu

Stängt 24.12.2019 –1.1.2020.

• Tandkliniken vid Kivimäen koulu

Stängt 23.12–29.12.2019

• Katrinesjukhusets tandklinik

Stängt 23.12.2019 – 6.1.2020

• Tandkliniken vid Martinlaakson koulu

Stängt 23.12.2019–6.1.2020

• Tandkliniken vid Pähkinärinteen koulu

Stängt 24.12 – 29.12.2019

• Tandkliniken vid Vaskivuoren koulu

Stängt 23.12.2019–1.1.2020

• Tandkliniken vid Ylästön koulu

Stängt 23.12–29.12.2019

Norra Vandas tandkliniker:

• Björkby hälsostations tandklinik

Stängt 23.12 –29.12.2019

• Korso centrums tandklinik

Stängt 23.12–29.12.2019

• Tandkliniken vid Kytöpuiston koulu

Stängt 23.12–29.12.2019

• Tandkliniken vid Korson koulu

Stängt 23.12 –29.1.2019 och 31.12.2019–2.1.2020

• Tandkliniken vid Leppäkorven koulu

Stängd på grund av skolans utbyggnadsprojekt 13.12.2019–våren 2021.

• Tandkliniken vid Mikkolan koulu

Stängt 23.12.2019–2.1.2020

• Tandkliniken vid Koivukylän koulu

Stängt 23.12.2019–1.1.2020

• Tandkliniken vid Rekolan koulu

Stängt 23.12.2019–6.1.2020

Vandainfo

23.12 Dickursby kl. 7.45–15, Myrbacka och Korso håller stängt.

24–26.12 Alla verksamhetsställen håller stängt.

27.12 och 30.12 Dickursby kl. 7.45–16, Myrbacka och Korso håller stängt.

31.12 och 1.1.2020 Alla verksamhetsställen håller stängt.

Registraturen

Ärendebesök Vandainfo, i Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2 vån.

23.12 öppet kl. 7.45–15

24–26.12 stängt

27.12 och 30.12 öppet kl. 7.45–16

31.12 ärendebesöksstället håller stängt. Tjänsten betjänar som vanligt per telefon och e-post.

Stadsarkivets informationstjänst

Släckruskvägen 2. Stängt 23.12.2019 och 30.12–31.12.2019. Också under julen kan man skicka e-postförfrågningar som vanligt till adressen kaupunginarkisto@vantaa.fi, men svarstiden är långsammare under julen.

Publicerat: 20.12.2019 
(redigerad: )

Nyheter