Julfreden i Vanda utlyses på julafton

Julgran / Bild: Sakari Manninen

På julaftonen den 24 december kl. 13 är alla varmt välkomna till Vandas gemensamma utlysning av julfreden. Evenemanget ordnas som vanligt framför Vanda stadshus (Stationsvägen 7).

Kyrkoherde Janne Silvast framför Dickursby församlings hälsning. Julfreden utlyses i år av Antti Lindtman, ordförande för Vanda stadsfullmäktige och riksdagsledamot.

Sopranen Krista Kujala och tenoren Juhana Suninen framför stämningsfulla julsånger. Operasångarna, även bekanta från Nationaloperans kör, ackompanjeras av Jussi Miilunpalo.

Det cirka en halvtimme långa evenemanget tolkas till teckenspråk. Glögg serveras vid evenemanget.

Utlysningen av julfreden i Vanda ordnas av kulturservicen i Vanda och Dickursby församling.

Publicerat: 17.12.2019 
(redigerad: )

Nyheter