Jarmo Ahvenainen och Jesse Pasanen belönades med Vandas kulturpris

"

Vandas kulturpriser delades ut på stadsfullmäktiges sammanträde 16.12.2019.

Vandas kulturpris för en förtjänstfull kulturgärning har tilldelats grundaren av Vandas mångkulturella barnorkester Tempo, Jarmo Ahvenainen. Kulturpriset för en ung konstnär fick gatukonstnären Jesse Pasanen.

Vandas kulturpris beviljades i år för andra gången i två olika kategorier. Det ena kulturpriset beviljas som erkänsla för en förtjänstfull kulturgärning, medan det andra priset beviljas i syfte att sporra och uppmuntra en ung konstnär. Båda kulturprisen har ett värde av 10 000 euro.

Jarmo Ahvenainen 10 år i ledningen av Tempo-orkestern

Lektorn i orkester- och kammarmusik Jarmo Ahvenainen är grundare och mångårig ledare av Tempo-orkestern i Vanda. Han har aktivt deltagit i Tempo-verksamheten under orkesterns hela tioåriga existens.

Ahvenainen har tillsammans med sin son grundat en riksomfattande Tempo-förening och Vandas egen förening för Tempo-orkestrar, för vilken Ahvenainen är ordförande.

Nu när har är pensionerad har han utfört ett osjälviskt frivilligarbete som en mångsidig allt i allo vid Tempo-orkestrarnas uppträdanden och under konsertresor ända till utlandet. Vid sidan om sitt undervisningsarbete har Ahvenainen också skött internationella relationer med motsvarande orkestrar.

Tempo-verksamhetens utgångspunkt är social och med den strävar man efter att främja kompisskapet mellan barn och unga som har olika bakgrund genom att spela instrument tillsammans. För närvarande deltar sammanlagt ca 80 elever på skolorna Länsimäen koulu och Kytömäen koulu i Tempo-verksamheten varje vecka. Orkestermedlemmarna övar tillsammans två gånger i veckan efter skoldagens slut, och varje elev har också i anslutning till skoldagen en egen kort spellektion, där de övar gemensamma stycken. Verksamheten är öppen för skolans alla elever utan inträdesprov eller terminsavgifter. Orkestermedlemmarna får också instrument som de kan använda avgiftsfritt.

Jesse Pasanen som tilldelas priset för en ung konstnär formar om gatubilden

Grafiska formgivaren och konstnären Jesse Pasanen har utmärkt sig inom gatukonsten både när det gäller att måla och organisera konstverk. Många gråa betongväggar och gångtunnlar runtom i Vanda har fått en uppfräschad framtoning tack vare honom.

Pasanen studerar grafisk formgivning på Aalto-universitetet. Han är medlem i Vantaan Taiteilijaseura ry, en av grundarna av Street Art Vantaa, Multicoloured Dreams projekt och Grafia ry:s gatukonstgille G-Rex. Utöver detta är han en efterfrågad utbildare både i Finland och utomlands.

Pasanen har genom sin verksamhet också avlivat myten om den ensamma konstnären. För att kunna skapa och installera offentliga konstverk och konst i människors stadsbild krävs det förutom en konstnärlig gåva också samarbetsförmåga och socialt mod, eftersom inga offentliga konstverk förverkligas av bara en enda människa.

Vandaborna fick föreslå vem som borde premieras

Man kan inte ansöka om Vandas kulturpris, utan Vanda stadsstyrelse fattar beslut om beviljande av prisen på förslag av fritidsnämnden.

Under hösten bad kulturservicen i Vanda kommuninvånarna om förslag på personer och aktörer i Vanda, vilkas arbete och strävan inom sin egen konstart eller för stadens kulturliv förtjänar ett tack. Förslagen nyttjades vid beredningen av Vandas kulturpris år 2019.

Vanda stad har redan i över 40 års tid delat ut ett pris som en erkännelse för betydande insatser inom konst, kultur och konstlivet i staden.

Publicerat: 17.12.2019 
(redigerad: )

Nyheter