Användningen av Småbarnspedagogikens nya tjänst VaSa inleds med anmälan till förskoleundervisningen

"

Småbarnspedagogiken i Vanda digitaliseras stegvis. De första som får pröva på att använda den nya tjänsten VaSa är de vårdnadshavare som anmäler sina barn till förskoleundervisningen. Från och med den 7 januari kan man anmäla sig till förskoleundervisningen i tjänsten. På våren 2020 kan man också ansöka till småbarnspedagogiken och olika klubbar i VaSa-tjänsten.

I tjänsten får kunderna information om hur behandlingen av ansökan framskrider. Dessutom kan det göras ändringar i ansökan, om till exempel familjens servicebehov ändras. Kunden får ett meddelande till sin e-post om att beslutet är klart och man kan gå in och läsa beslutet i tjänsten.

Senare kan vårdnadshavaren se alla uppgifter som gäller det egna barnet samlade på ett och samma ställe i VaSa. Dessutom kan familjen göra inkomstutredningar elektroniskt, varvid kvittona kan sparas i VaSa. Informationen mellan kunderna och platsen för småbarnspedagogik underlättas också i fortsättningen. I tjänsten lagras barnets historia, som kan innehålla bilder, videor, teckningar eller berättelser från barnets eller daghemmets vardag.

– Det är fråga om att ta i bruk e-tjänster inom småbarnspedagogiken i stor omfattning. Ibruktagandet innebär att skötseln av ärenden och administrationen av barnets uppgifter digitaliseras. Det är meningen att tjänsten ska göra det möjligt för vårdnadshavarna att inta en aktiv roll i barnets småbarnspedagogik och att ärenden ska kunna skötas oberoende av tidpunkt och plats, säger Sole Askola-Vehviläinen, direktör för småbarnspedagogiken.

E-tjänsten kan användas på finska, svenska eller engelska. Stadens kundserviceställen och Vandainfos verksamhetsställen bistår även i fortsättningen med hjälp och råd till den som ansöker om en plats i småbarnspedagogiken, till exempel om kunden inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Kunden hittar ännu som vanligt ansökan till småbarnspedagogiken och anmälan till förskoleundervisningen via stadens webbsidor vantaa.fi. Man går till systemet via Vantaa.fi och identifierar sig med hjälp av tjänsten Suomi.fi.

Läs mer om att ansöka till förskoleundervisningen.

Publicerat: 16.12.2019 
(redigerad: )

Nyheter