Vandabor efterfrågar förbättringar i svensk service

I november ombads Vandabor att svara på en enkät gällande stadens svenska service med fokus på social- och hälsovård samt på stadens svenska kommunikation. Staden känner väl till de brister som kom fram i svaren. Tillgänglighet av språkkunnig personal har länge varit en stor utmaning.

Vanda stad arbetar kontinuerligt för att utveckla sina tjänster tillsammans med invånarna. Senaste Språkbarometern (2016) visade på ett behov av att förbättra den svenska servicen, speciellt inom social- och hälsovården. Med höstens enkät ville staden följa upp hur servicen upplevs idag.

Sammanlagt svarade 119 personer på enkäten, som fick svar av Vandabor i alla åldersgrupper. 87 procent av svararna uppgav att de använder svenska hemma och under fritiden, men endast 40 procent använder svenskan i kontakt med myndigheterna. Få kräver att få använda sitt modersmål: 94 procent av dem som försöker få service på svenska byter språk ifall det inte lyckas. 41 procent av dem som svarade på enkäten tyckte att nivån på stadens svenskspråkiga service förblivit oförändrad, medan 39 procent menade att den försämrats.

Enkätens fokus låg speciellt på den svenska social- och hälsovården i Vanda. Nöjdast var Vandaborna med mödra- och barnrådgivningen. Däremot lämnar den svenska servicen inom hälsovårdens läkar- och skötarmottagningar samt inom tandvård, socialarbete, mentaltjänster och hemvård en del att önska enligt svararna.

- Vi är medvetna om utmaningarna med svensk service inom social- och hälsovården och arbetar för att lösa dem med hjälp av språkkurser och rekryteringar. Rekryteringen av svenskspråkiga eller tvåspråkiga är dock en stor utmaning, säger tf. biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdens verksamhetsområde Anna Cantell-Forsbom.

Information på svenska viktig

Enligt svaren på enkäten känner en majoritet till de svenska nätsidorna www.vanda.fi och 59 procent vill också helst ha information om stadens tjänster och evenemang via nätsidorna.

- Det är glädjande att se att så många använder sig av stadens nätsidor för att hitta information. Att Vandaborna gav våra svenska hemsidor vitsordet ”nöjaktigt” visar på att vi behöver jobba mer på den fronten, säger Anders Vikström, direktör för svenskspråkig service.

Det elektroniska nyhetsbrevet Vanda Nytt har tagits väl emot av Vandaborna och 49 procent av svararna kollar gärna stadens utbud i brevet. Många skulle gärna läsa stadens annonser på svenska även i det lokala gratisbladet Vantaan Sanomat. Flera önskar också att kommunikationen på svenska skulle synas mer på olika sätt, till exempel som svenskt innehåll på infotavlor och affischer på bibliotek och i Vandainfo.

Enkätens resultat används för att fortsätta utveckla stadens svenska service. Initiativet till enkäten togs av Svenska kommittén, som under 2019 haft social- och hälsovård som sitt tema. Svenska kommittén i Vanda arbetar för de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående och övervakar stadens verksamhet och tjänster. Läs mer om Svenska kommitténs verksamhet här.

Här kan du beställa det elektroniska nyhetsbrevet Vanda Nytt. Brevet innehåller nyheter från Vanda på svenska. Vi tipsar även om evenemang och berättar om projekt där du kan vara med och påverka. Nyhetsbrevet skickas till din e-post en gång i månaden.

Publicerat: 13.12.2019 
(redigerad: )

Nyheter