Ett nytt ungdomsfullmäktige har valts i Vanda

I Vanda hade 49 unga ställt upp som kandidater till ungdomsfullmäktige som valdes för elfte gången. Till det nya ungdomsfullmäktige, vars mandattid omfattar åren 2020–2021, valdes 20 ordinarie ledamöter och 10 ersättare.

Kandidaterna utgjordes av Vandaungdomar i åldern 13–18 år, av vilka 18 pojkar och 12 flickor röstades in i ungdomsfullmäktige. Flest röster fick Helen Hamzaaghaei. Ungdomarna i Vanda vill påverka i frågor som gäller dem och röstade rätt aktivt i valet. Valet omfattade sammanlagt 15 318 röstberättigade ungdomar, av vilka 37,4 % procent använde sin rösträtt. Röstningsprocenten var samma som i valet år 2017.

Valresultatet fastställs vid stadsstyrelsens sammanträde 16.12.2019.

Vanda ungdomsfullmäktige 1.1.2020

20 ordinarie ledamöter

Namn, ålder, bostadsort, röstmängd

Hamzaaghaei Helen, 16, Hasselbacken, 406
Vauhkonen Miro, 16, Askis, 349
Pennanen Juho, 13, Gruvsta, 230
Lindqvist Noa, 15, Kungsbacka, 214
Godlewski Filip, 16, Asola, 207
Singh Tejwant, 14, Räckhals, 202
Hoviniemi Matilda, 17, Simonsböle, 190
Saarlo Sofia, 15, Kivistö, 166
Parkkonen Santeri, 17, Övitsböle, 163
Mehtälä Henri, 13, Simonsskog, 157
Awad Amina, 14, Västerkulla, 152
Salmi Anni, 14, Herrgårdsforsen, 137
Juwaisir Rihaam, 15, Korso, 134
Nykänen Jonne, 15, Ånäs, 132
Salpakari Antti, 16, Haxböle, 131
Linnakangas Jaakko, 18, Herrgårdsforsen, 122
Kontinen Robin, 15, Markulla, 120
Sidiqe Mariam, 15, Mikkola, 118
Riikonen Rasmus, 16, Övitsböle, 115
Kyber Henri, 15, Herrgårdsforsen, 112

10 ersättare

Namn, ålder, bostadsort, röstmängd

Taht Oscar, 15, Sexan, 110
Pälviä Aapo, 16, Hasselbacken, 103
Pellonpää Mimosa, 14, Lejle, 99
Pietilä Miska, 17, Backas, 99
Halonen Milla, 17, Asola, 98
Lamghari Duhab, 14, Havukoski, 95
Kleine Staarman Nadia, 16, Mårtensdal, 94
Ahonen Elias, 13, Korso, 87
Nygård Maria, 14, Håkansböle, 87
Tuomainen Anni Juulia, 16, Nissas, 87

Eleverna och studerandena i Vandas skolor och läroanstalter röstade 11–22.11.2019. Extra röstningsdagar ordnades 28.11–4.12.2019 på Vandainfo i Korso, Myrbacka och Dickursby för ungdomar som inte kunde rösta på den egna skolans valdag eller inte går i skola i Vanda. Var fjärde av de röstberättigade ungdomarna studerar inte vid någon läroanstalt i Vanda stad. I ungdomsfullmäktigevalet användes en valmaskin där det hade samlats in uppgifter om kandidaterna.

Ungdomsfullmäktige är ett i kommunallagen förutsatt påverkansorgan för ungdomar. Det är en politiskt obunden påverkargrupp för ungdomar, som är verksam i Vanda och för de lokala ungdomarnas talan. Ungdomsfullmäktiges, dvs. Nuvas, uppgift är att utveckla de ungas påverkningsmöjligheter och ta fram nya sätt att aktivera ungdomar, så att de tar del av det samhälleliga beslutsfattande som berör dem.

Publicerat: 11.12.2019 
(redigerad: )

Nyheter