Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion godkände ändringar och kompletteringar av läroplanen

Svenskspråkiga sektionen beslöt 26.11.2019 att godkänna läroplanen för tidigareläggningen av studierna i A1-språket finska som inleds senast under våren i årskurs 1. Undervisningen i A1-språket kommer att gälla alla elever i årskurs 1 från år 2020 i de svenskspråkiga skolorna med grundläggande utbildning i Vanda.

Samtidigt beslöt sektionen också att godkänna läroplanen för undervisningen i A2-språket engelska som tidigareläggs från årskurs 4 till årskurs 3 från och med läsåret 2019–2020. Undervisningen i A2-språket har tidigarelagts till att inledas i årskurs 3 för att förebygga att det uppstår en så kallad kunskapsklyfta i engelska hos de svenskspråkiga eleverna i jämförelse med de finskspråkiga, som kan välja engelska som A1-språk från och med årskurs 1.

Svenskspråkiga sektionen beslöt även godkänna kompletteringen av läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen med handledningsplanen för elevhandledning.

Därtill behandlade svenskspråkiga sektionen bland annat antalet barn som kan antas till svenskspråkig förskoleundervisning samt antalet elever som kan antas till årskurs 1 och årskurs 7.

Tilläggsuppgifter:
Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442,
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Föredragningslistor och protokoll hittas på internet: http://paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 27.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter