Avgiftsfri parkering på en del av Vandas infartsparkeringsområden kräver i fortsättningen kollektivtrafikbiljett

Infartsparkering

Vandas infartsparkeringsområden vid tågstationerna i Dickursby, Myrbacka, Lejle och Räckhals är i fortsättningen avgiftsfria för innehavarna av giltiga kollektivtrafikbiljetter, men avgiftsbelagda för övriga. Ändringen träder i kraft i början av år 2020.

Innehavare till en giltig HRT:s eller VR:s kollektivtrafikbiljett kan parkera 12 timmar avgiftsfritt på de ovanstående infartsparkeringsområdena genom att visa sin biljett för parkeringsautomatens QR-läsanordning eller resekortsläsaren och mata in sin bils registernummer i automaten. Automaten ger ett kvitto, men det behöver inte läggas fram i bilen, eftersom parkeringsövervakningen elektroniskt ser rätten till parkering på grundval av registernumret som matats in i automaten.

Utan kollektivtrafikbiljett kostar parkeringen i fortsättningen fem euro. Också i det fallet är den längsta parkeringstiden 12 timmar. Avgiften kan betalas antingen med betalkort i en parkeringsautomat eller med Easyparks, Parkmans, eParkings eller Moovys mobilappar.
”Idag parkerar också många som inte använder kollektivtrafik på infartsparkeringsplatserna. Ändringen görs för att infartsparkeringsområdena på ett bättre sätt ska kunna användas av faktiska infartsparkerare. På detta sätt räcker parkeringsplatserna bättre till för sitt ändamål och det är mer sannolikt att infartsparkerare får en plats”, berättar Vanda stads trafikingenjör Jenni Holm.

Ändringen till avgiftsbelagda infartsparkeringsområden för andra än innehavare av kollektivtrafikbiljetter startar i Dickursby, Myrbacka, Lejle och Räckhals, eftersom parkeringsområdena har varit fulla och då är det särskilt viktigt att parkeringsplatserna riktas till kollektivtrafikanvändare.

Utöver detta finns det i Mårtensdal på taket till köpcentrumet intill stationen ett infartsparkeringsområde med en praxis som avviker en aning från praxis i andra områden. Användningen av infartsparkeringsplatsen är i nuläget begränsad endast till innehavarna av HRT:s biljett, men i fortsättningen berättigar också VR:s biljetter till avgiftsfri parkering och infartsparkeringen blir avgiftsbelagd för övriga.

På Vandas övriga infartsparkeringsområden fortsätter parkeringen att vara avgiftsfri för alla, men senare utvidgas avgiftssystemet också till åtminstone Veckal, Vandaforsen och Kivistö.

Ursprungligen var det meningen att det på Vandaforsens, Veckals och Kivistös infartsparkeringsområden skulle tas i bruk ett annorlunda system som baseras på bommar. Emellertid slopas planen och på stationerna införs samma system som nu i Dickursby, Myrbacka, Lejle och Räckhals, och på så sätt har de olika stationerna i Vanda en enhetlig praxis.

Publicerat: 22.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter