Nu kan organisationer ansöka om understöd för att stödja välmående

Vanda delar ut 200 000 euro i understöd till sammanslutningar och organisationer som vill främja invånars välmående i Havukoski, Håkansböle, Mikkola, Mårtensdal eller Västerkulla.

Genom ansökan om understöd inbjuder Vanda organisationer att delta i genomförandet av programmet för positiv särbehandling. Syftet med handlingsprogrammet för positiv särbehandling är att minska välfärdsskillnaderna genom att rikta resurser och stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än normalt.

Vanda stadsstyrelses understöd beviljas för att främja ungdomars och familjers välmående eller stärka integreringen, gemenskapen, delaktigheten och tryggheten. Genom understödet kan man till exempel finansiera möten mellan olika människogrupper i områdena och åtgärder som främjar interaktionen, hobbyverksamhet såsom motion och kultur samt gemensamma evenemang som förverkligas av invånarna tillsammans.

Understöd kan ansökas av etablerade föreningar, sammanslutningar eller organisationers samarbetsgrupper som verkat i minst ett år och vilkas verksamhet riktar sig till Vandabor. Man kan ansöka om understöd fram till 3.12.2019. En organisation kan beviljas ett understöd på högst 50 000 euro. Understödet är av engångsnatur och ska användas under åren 2019–2020.

Närmare anvisningar för ansökan om understöd och en elektronisk ansökningsblankett finns på adressen www.vanda.fi/understod.

Läs mer om programmet för positiv sätbehandling (på finska).

Publicerat: 13.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter