Andreas Koivisto är årets Vandalax

Vanda stadsmuseums arkeolog Andreas Koivisto har utsetts till den sextonde Vandalaxen. I sitt arbete berättar Koivisto gärna om svenska språkets starka rötter i Vanda.

Svenska dagen firades traditionsenligt i Vanda med festtal, Modersmålets sång samt utdelning av utmärkelsen Vandalaxen. Utmärkelsen överräcktes av Svenska kommitténs ordförande Patrik Karlsson på Svenska dagens fest på Helsinggård. I år var det Andreas Koivisto som fick emotta priset i form av en sten från Vanda å.

- Visst känns det roligt och jag känner mig stolt! Särskilt fin känns utmärkelsen i och med att min mormor Ulla-Stina Westman nominerades till den första Vandalaxen år 2004. Vandalaxen har kommit tillbaka till familjen nu, berättar han.

Att arbeta för svenskans ställning är mycket bekant för Andreas Koivisto, eftersom hans släkt länge bott och verkat för det svenska i Vanda. Enligt Koivisto är svenskan i Vanda idag rätt så utspridd. Dessutom är många tvåspråkiga, vilket han ser som en möjlighet snarare än som något negativt.
- Jag jobbar gärna för ett tvåspråkigt Vanda och vill inte tvinga någon att använda sin svenska. Däremot vill jag gärna att svenskan ska hållas levande och att så många tvåspråkiga familjer som möjligt skall fortsätta att använda sig av bägge språken. Dessutom skulle jag gärna se svenskan spridas också till finskspråkiga familjer.

Till vardags arbetar Koivisto som stadsarkeolog vid Vanda stadsmuseum och i praktiken går en stor del av arbetstiden åt till att föra fram information om hur livet i Vanda tidigare tett sig.
- Vanda har en jättefin och lång historia, den berättar jag gärna om. Jag håller till exempel regelbundet föreläsningar i skolor och även en hel del guidningar. Under dem berättar jag ofta om svenska språkets rötter i staden och hur svenskan är en del av vårt kulturarv. I mitt arbete försöker jag överlag lyfta fram historian på olika sätt, bland annat genom tvåspråkiga bloggar och böcker. Det här är också ett bra sätt att jobba för svenskans och tvåspråkighetens ställning och synlighet i Vanda.

Vandalaxen är ett pris som årligen delas ut till en svenskspråkig Vandabo som gjort en betydande insats för Vandasvenskarna. Vandalaxen utses av Svenska kommittén på basen av förslag från Vandaborna. Läs mer på vanda.fi.

Publicerat: 6.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter