Influensavaccinationerna inleds – skydda dig själv och dina närmaste mot influensa

Säsongsinfluensan är en svårare luftvägsinflammation än vanlig förkylning och den kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Vaccin är det bästa skyddet mot influensa. Genom att låta vaccinera sig kan man skydda både sig själv och sina närmaste.

Hälsostationernas vaccinationer

Vi rekommenderar i första hand hälsostationernas vaccinationer på lördagar kl. 9–15:

 • 23.11.2019: Björkby, Myrbacka och Dickursby hälsostationer
 • 30.11.2019: Björkby, Myrbacka och Dickursby hälsostationer
 • 14.12.2019: Myrbacka och Dickursby hälsostationer

Du kan uppsöka vilken som helst av de ovanstående hälsostationerna på lördagarna för att bli vaccinerad.

Man kan komma till hälsostationen utan tidsbokning och ställa sig i kö, eller så kan man boka tid i förväg:

 • via den centraliserade telefonservicen tfn 09 839 50 000.

Klienter vid Björkby, Myrbacka och Dickursby hälsostationer kan boka tid på förhand till den egna hälsostationens vaccinationer på lördagar också via e-tjänsten Maisa. Vi ber att övriga klienter bokar tid genom att ringa hälsostationernas telefonservice tfn 09 839 50 000 eller genom att besöka den egna hälsostationen.

Alla hälsostationer i Vanda ger vaccinationer också under vardagar 11.11 –29.11.2019.

I sådana fall ska du boka tid vid din egen hälsöstation i förväg:

 • genom elektronisk tidsbokning på Maisa-tjänsten eller genom Maisas mobilapplikation
 • via den centraliserade telefonservicen tfn 09 839 50 000.

Sjukskötarmottagningen på Hälsopunkten vid Dickursby stationsapotek Asema Apteekki ger vaccinationer enligt tidsbokningfr.o.m. 18.11.2019 (www.asemaapteekki.fi). Obs. mottagningen är fullbokat.

Influensavaccinationsbesöken är avgiftsfria. Vaccinering med pneumokockvaccin kostar 15 € på Asema Apteekki, på hälsostationerna är vaccineringen avgiftsfri.

Bekanta dig med vaccinationstidtabellen och anvisningarna på www.vanda.fi/influensa.

Rådgivningarnas vaccinationer

På rådgivningarna i Myrbacka, Mårtensdal, Herrgårdsforsen, Dickursby, Björkby, Korso och Håkansböle vaccineras barn i åldern 6 månader – 6 år, gravida och familjemedlemmar till ovanstående.

På rådgivningarna ges vaccinationer utan tidsbokning:

på kvällsmottagningarna

 • 18.11–22.11.2019 mån.–tors. kl. 15–18
 • 9.12–13.12.2019 tis.–ons. kl. 15–18
 • 16.12-20.12.2019 tis.–ons. kl. 15–18
 • samt vecka 3 i januari 13.1–17.1.2020.

på morgonmottagningarna:

 • 18.11–22.11.2019 Alla rådgivningar mån-fre 7.30-9.00
 • 9.12–13.12.2019 Alla rådgivningar mån-fre 7.30-9.00

Också de öppna rådgivningarna ger vaccinationer. Dessutom kan man bli vaccinerad på rådgivningarna genom att boka tid elektroniskt på tjänsten Maisa eller Maisas mobilapplikation.

Bekanta dig med vaccinationstidtabellen och anvisningarna på www.vanda.fi/influensa.

Vaccinationer av skolelever och studerande

Grundskoleelever som hör till en medicinsk riskgrupp blir vaccinerade på hälsostationerna under vaccinationskampanjerna.

Inom studerandehälsovården vaccineras studerande som hör till en medicinsk riskgrupp och studerande med närstående som är mottagliga för svår influensa, samt de som studerar social- och hälsovård och deltar i behandlingen av patienter och klienter.

Även de som träder i militärtjänst och studerar vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller yrkeshögskola vaccineras vid studerandehälsovården.

Bekanta dig med anvisningarna på www.vanda.fi/influensa.

Kostnadsfritt vaccin rekommenderas för personer som hör till en riskgrupp

Influensa kan vara en svår sjukdom i synnerhet för dem som hör till en riskgrupp. Personer som fyllt 65 år, småbarn och gravida löper stor risk att insjukna i svår influensa. Till riskgruppen hör också, oberoende av ålder, personer som till följd av en sjukdom eller behandling har nedsatt immunförsvar. De som hör till riskgrupperna riskerar att också insjukna i allvarliga följdsjukdomar som kräver sjukhusvård.

Kostnadsfritt vaccineras alla över 65 år, gravida, barn i åldern 6 månader – 6 år, de som inleder värnplikten, samt de som på grund av sin sjukdom eller behandling hör till någon av riskgrupperna samt närstående till dessa. Till närstående räknas de som bor eller har regelbunden kontakt med en person som är mottaglig för svår influensa. När det gäller vaccination av närstående vill man speciellt nå personer som på grund av sin sjukdom hör till någon riskgrupp, personer över 65 år, barn under 6 månader eller gravida.

Vaccination är det bästa skyddet mot influensa och största delen av dem som låter sig vaccineras undgår influensan. Om en person som blivit vaccinerad insjuknar i influensan, är sjukdomen ofta mindre allvarlig. Fjolårets vaccin ger inte längre skydd, eftersom säsonginfluensavirusen hela tiden förändras. Världshälsoorganisationen (WHO) fastställer vaccinvirusstammarna på nytt varje år, varvid vaccinet anpassas efter varje influensasäsong. I år ger det nationella vaccinationsprogrammets influensavaccin skydd mot fyra olika virusstammar.

Vid samma besök kan man också skaffa skydd mot pneumokocker

I samband med influansavaccinationsbesöket har man möjlighet att också på egen bekostnad bli vaccinerad med pneumokockvaccin, till vilket man behöver ett recept. Om du under de senaste fem åren vaccinerats mot pneumokocker, behöver du inte nu någon påfyllnadsdos.

Du kan förmedla ett önskemål om bedömning av behovet av pneumokockvaccination genom att ringa hälsostationernas telefonservice, tfn 09 839 50 000, skicka ett meddelande genom den elektroniska Maisa-tjänsten www.maisa.fi eller besöka hälsostationen. Vaccinet köps på apoteket. Vaccinet ska tas med när du kommer för att vaccinera dig mot influensa, och det ges vid samma besök. Bekanta dig med vaccinationstiderna på www.vanda.fi/influensa.

I de lindrigaste fallen ger pneumokockbakterien upphov till tråkiga, men relativt oförargliga sjukdomar som bihåleinflammation och öroninflammation. Ibland kan pneumokockbakterien ändå orsaka allvarliga sjukdomar. Risken att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom ökar med åldern och hos vuxna är lunginflammation den vanligaste allvarliga sjukdom som orsakas av pneumokocker.

Personer som är över 65 år eller som till följd av en primärsjukdom hör till någon riskgrupp har förhöjd risk att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom, som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Klienter inom hemvården, på servicehusen och på Koisoranta servicecentral får pneumokockvaccinet avgiftsfritt.

Läs mer om pneumokockvaccinet www.vanda.fi/influensa.

De vaccin mot säsonginfluensa som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet har använts redan i årtionden. Också pneumokockvaccinen har använts länge, och de har getts till barn och vuxna runt om i världen, flera hundra miljoner doser.

Vanda deltar i THL:s undersökning om influensavaccin för äldre

Institutet för hälsa och välfärd undersöker hur effektivt ett högdosinfluensavaccin är bland personer som fyllt 65 år. Målet är att utreda om högdosinfluensavaccinet skyddar äldre mot allvarliga hjärt-, kärl- och luftvägssjukdomar på ett effektivare sätt än det vanliga influensavaccinet.

Vaccinet som undersöks innehåller samma fyra virusstammar som det vaccin som används inom det nationella vaccinationsprogrammet, men innehåller fyrdubbel mängd verksamma ämnen. Vaccinets säkerhet har bevisats i tidigare undersökningar.

Vandabor som fyllt 65 år får en inbjudan till undersökningen med posten. Det är frivilligt att delta i undersökningen. För att utreda hur effektiva vaccinen är följer man deltagarnas hälsa med hjälp av nationella hälsoregister under cirka 10 månader efter vaccinationen.

Vandabor över 65 år kan boka tid till undersökningsvaccinationen per telefon. Tidsbokningsnumret är 09 839 50090 och man kan ringa numret vardagar kl. 9–15 fram till 13.12.2019. Undersökningsvaccinationerna ges under perioden 4.11–20.12.2019. Alla som deltar i undersökningen i Vanda vaccineras på hälsostationerna i Björkby, Myrbacka och Dickursby.

Närmare information om undersökningen finns på adressen: www.thl.fi/finfluhd.

Publicerat: 6.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter