Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt om arbetstider och lovdagar för läsåret 2020 – 2021

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde på tisdag 22.10.2019 om arbetstider och lovdagar för läsåret 2020 – 2021 i den svenskspråkiga förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet.

Beredningen hade föreslagit en veckas höstlov, vilket var i enlighet med den finskspråkiga förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Vanda. Till beredningens förslag framlades ett motförslag. Till skillnad från beredningens förslag om en veckas höstlov innehöll motförslaget ett två dagar långt höstlov och istället ett två dagar längre jullov och Kristi himmelsfärdsfredag 14.5.2021 som en lovdag.

Motförslaget fick understöd och gick till omröstning. Motförslaget vann med rösterna 4-1.

Sektionen beslöt

a)att den svenskspråkiga förskoleundervisningen i Vanda följer följande arbets- och lovtider läsåret 2020 – 2021:

höstterminen to 13.8 – fr 18.12.2020

höstlov to 15.10 – fr 16.10.2020

jullov må 21.12.2020 – on 6.1.2021

vårterminen to 7.1.2021 – fr 4.6.2021

vinterlov må 22.2 – fr 26.2.2021 (vecka 8)

Kristi himmelsfärdsfredag ledig dag 14.5.2021

Höstterminen har 90 och vårterminen 98 arbetsdagar, sammanlagt 188.

b)att den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasiet i Vanda följer följande
arbets- och lovtider läsåret 2020 – 2021:

höstterminen to 13.8 – fr 18.12.2020

höstlov to 15.10 – fr 16.10.2020

jullov må 21.12.2020 – on 6.1.2021

vårterminen to 7.1.2021 – lö 5.6.2021

vinterlov må 22.2 – fr 26.2.2021 (vecka 8)

Kristi himmelsfärdsfredag ledig dag 14.5.2021

Höstterminen har 90 och vårterminen 99 arbetsdagar, sammanlagt 189.

c)fastslå att skolarbetet i gymnasiets högsta årskurs läsåret 2020 – 2021 avslutas torsdag 18.2.2021

d)beslutanderätten som hör till sektionen

- om en arbetslördag som får användas för samarbete mellan hemmen och skolan och beslutanderätt om motsvarande lovdag i fråga om svenskspråkig grundläggande utbildning till direktören för det svenskspråkiga resultatområdet

- om två lördagsskoldagar och motsvarande lovdagar i fråga om gymnasiet till gymnasiets rektor.

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt om tidtabellen för sektionens sammanträden samt justering och framläggande av protokoll år 2020

Sammanträdena år 2020 hålls kl. 17.00 följande datum: 11.2, 10.3, 21.04, 26.5, 25.8, 22.9, 20.10 och 24.11. Vid varje möte utses två protokolljusterare, som justerar protokollet sammanträdesveckans sista vardag och protokollet framläggs elektroniskt till allmänt påseende på Vanda.fi efter att protokollet justerats följande vecka på onsdag

Tilläggsuppgifter:
Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Föredragningslistor och protokoll hittas på internet: http://paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 24.10.2019 
(redigerad: )

Nyheter