I Vanda inleder 300 högstadieelever en ny form av arbetslivsorienterade studier

Vid sidan av de ordinarie klasserna med flexibel grundläggande utbildning har man i Vanda utvecklat en ny modell för arbetslivsorienterad undervisning. I modellen studerar eleverna i klasserna 8–9 under perioder av lärande i arbete omkring 5–7 veckor på olika arbetsplatser under läsåret.

Från hösten 2019 erbjuds arbetslivsorienterad undervisning i alla högstadie- och enhetsskolor i Vanda, antingen genom den nya modellen för arbetslivsorienterad grundläggande undervisning (TEPPO-undervisning (Työelämäpainotteinen perusopetus)) eller flexibel grundläggande utbildning i klass (JOPO-undervisning (Joustava perusopetus)). TEPPO-modellen är exceptionell i Finland till sin omfattning. Omkring 300 elever börjar i den arbetslivsorienterade undervisningen, och en del av elevhandledarna i den grundläggande utbildningen koncentrerar sig särskilt på att handleda och utveckla den arbetslivsorienterade undervisningen.

Målsättningen med den arbetslivsorienterade undervisningen är att stödja ungdomarnas självkännedom och identifiering av sina starka sidor, motivation, ansvarstagande och aktörskap, beslutfattarförmåga och behärskande av tidsanvändningen.

Under förra läsåret genomfördes verksamheten som pilotprojekt i åtta grundskolor i Vanda. Enligt den respons man fick in om pilotprojektet gav arbetslivsperioden eleverna till exempel mod att ge sig in i nya situationer och säkerhet när det gäller att välja egen bransch efter grundskolan. Eleverna gav verksamheten i genomsnitt 8,8 i skolvitsord och vårdnadshavarna 9.

– Modellen betjänar olika lärande och beaktar också dem som lär sig lättare genom att göra saker än genom att läsa. Arbetslivsperioderna erbjuder vid behov eleven fler utmaningar men fungerar å andra sidan också som stöd, till exempel i integrationsprocesser, säger Kirsi Viitaila, sakkunnig vid bildningsväsendet.

”Jag får en verkligt mångsidig bild av arbetslivet och tack vare TEPPO-verksamheten tror jag att jag redan vet vad jag kommer att ha för ett yrke i framtiden”, berättade en elev i sin respons.

– Många elever berättade också att studierna tack vare arbetslivsorienteringen även fungerar bättre i skolan. Hela 20 procent av alla som svarade berättade också att de fått sommarjobb, säger en glad Viitaila.

Enligt vårdnadshavarna har den arbetslivsorienterade undervisningen särskilt påverkat ungdomarnas mod och självsäkerhet, gett klarare framtidsplaner och påverkat inställningen till skolgången.

Arbetsgivare – erbjud ungdomar erfarenheter av arbetslivet

Den respons som man fått om pilotprojektet visar att arbetsgivarna är nöjda med de ungas insatser på arbetsplatserna. Genom samarbetet öppnas till exempel en möjlighet för arbetsgivarna att göra sin bransch och arbetsplats känd. Vidare har arbetsgivarna haft möjlighet använda sig av ungdomarnas fräscha tankar när de utvecklat sina processer på arbetsplatsen samt fått ungdomar som sommarjobbare.

För arbetsgivarna har sammanställts de anvisningar och dokument som behövs och sysselsättandet av ungdomar innebär inga kostnader för arbetsgivaren. Skolorna har kontaktpersoner som ger anvisningar till både ungdomar och arbetsgivare. Arbetsplatsens viktigaste uppgift blir att utse en ansvarig handledare för den unga och att introducera och handleda den unga på arbetsplatsen.

Publicerat: 14.8.2019 
(redigerad: )

Nyheter