En del av Kungsvägen stängs för fordonstrafik på grund av vägens dåliga skick

Kungsvägen i Övitsböle stängs för fordonstrafik på en ca 300 meter lång sträcka i området mellan Kyrkbergsvägen och Hommasvägen. Dessutom stängs Kungsvägen för genomfartstrafik i området mellan Vinikbyvägen och Hommasvägen. Körning till tomter och servicekörning är tillåtet som vanligt på vägavsnittet. Vägen stängs före slutet av mars och om stängningen informeras med skyltar i terrängen.

Man tvingas stänga vägen eftersom vägkonstruktionerna är skadade. Marken under vägen har förflyttats mot näraliggande Vanda å, vilket lett till sprickor i vägkonstruktionen. Det värst skadade vägpartiet stängs som en försiktighetsåtgärd och trafik på den del av vägen som har mindre skador begränsas för att minimera uppkomsten av allvarligare skador.

På Hommasvägen har det funnits farthinder som också använts som blomlådor, vilka plockas bort för den tid Kungsvägen är stängd. Farthindren ska plockas bort eftersom service- och räddningstrafik som kräver tunga fordon till fastigheten i västra änden av Kungsvägen kommer att ledas via Hommasvägen. Farthindren placeras ut igen på vägen när förbättringen av Kungsvägen är färdig.

Mer detaljerade planer om vägförbättringen och tidtabellen för när den inleds görs upp under vårens lopp. Vägförbättringen uppskattas pågå fram till slutet av år 2019.

Publicerat: 20.3.2019 
(redigerad: )

Nyheter