Skydda dig själv och dina närstående mot influensa-vaccinationer påbörjar

Säsong-influensa är en kraftigare luftvägsinfektion än vanlig influensa, som kan även orsaka allvarliga komplikationer. Vaccination är det bästa skyddet mot influensa. Genom att vaccinera sig kan man skydda förutom sig själv även sina närstående.

Hälsostationernas vaccinationskampanjer

Vi rekommenderar er att i första hand söka er till hälsostationernas vaccinationer på lördag den 20.10. eller 27.10.

På Björkby, Myrbacka och Dickursby hälsostationer ges vaccinationer under två lördagar: den 20.10. och 27.10. kl 9.00-15.00. Du kan komma på plats utan tidsbokning eller genom att boka en tid på förhand via elektronisk tidsbokning www.vanda.fi/tidsbestallning.

-På grund av fjolårets goda erfarenheter bestämde vi oss för att fortsätta med att ge vaccinationer på hälsostationerna även på lördagar. Till exempel kan det vara enklare för många som är med i arbetslivet att hinna med att vaccinera sig under veckoslutet, berättar överläkare Kirsi Valtonen från enheten för smittsjukdomar- och hygien i Vanda.

Man kan bli vaccinerad vardagar den 22.10.-2.11 på alla andra hälsostationer utom Björkby hälsostation. Vaccinationerna fortsätter på Dickursby och Myrbacka hälsostationer fortfarande den 5.11.-9.11. Därefter fås vaccinationer på Dickursby Asema Apotekets Hälsopunkt på sjuksköterskans mottagning den 5.11.-18.11.

Se närmare vaccinationsschema och anvisningar www.vanda.fi/influensa.

Rådgivningarnas vaccinationskampanjer

Vid rådgivningarna vaccineras barn i åldern mellan 6 månader – 6 år, gravida personer samt ovannämnda familjemedlemmar. Obs! I år får man vaccinationen fram till sju års ålder (tidigare 6 mån-35mån).

Vid rådgivningarna ges vaccinationer den 22.-26.10. och 26.-30.11. samt i Januari 2019 under vecka 2.

Se närmare vaccinationsschema och anvisningar www.vanda.fi/influensa.

Vaccinationer för skolbarn och studerande

De grundskolebarn som tillhör medicinska riskgrupper får vaccinationen av hälsosköterskan i sin egen skola. Inom studenthälsovården vaccineras de som tillhör medicinska riskgrupper och de studeranden som tillhör närståendekretsen till personer som är lätt benägna för allvarlig influensa samt de social- och hälsovårdsstuderanden som deltar i patient- och klientvården. Även de som ska inleda beväringstjänstgöringen, som studerar vid gymnasier, yrkesskolor eller yrkeshögskolor, vaccineras inom studenthälsovården.

Se anvisningarna www.vanda.fi/influensa.

Den avgiftsfria vaccinationen rekommenderas särskilt för personer i riskgruppen

Influensa kan vara en allvarlig sjukdom speciellt för de personer som tillhör riskgruppen. Det finns hög risk för 65 år fyllda, småbarn och gravida personer att insjukna i allvarlig influensa. I riskgruppen tillhör även personer oavsett ålder, vars motståndskraft har försvagats på grund av en sjukdom eller sjukdomsvård. De som tillhör riskgrupper riskerar även att insjukna i allvarliga komplikationer, som kräver sjukhusvård.

Över 65 år gamla personer, gravida personer, barn i åldern 6 månader-6 år, personer som ska inleda beväringstjänstgöringen, personer som tillhör riskgruppen på grund av sin sjukdom och närståendekretsen för personer som är lätt benägna för en allvarlig influensa får influensavaccinationen avgiftsfritt. Till närståendekretsen hör de personer, som bor tillsammans med eller är regelbundet i kontakt med en person som är lätt benägen för en allvarlig influensa. Beträffande närståendekretsens vaccinationer uppsöks speciellt de personer, i vilkas närståendekrets finns en person som tillhör riskgruppen på grund av sin sjukdom, en person som har fyllt 65 år, ett barn under 6 år eller en gravid person.

Vaccinationen är det bästa skyddet mot influensa, och en stor del av dem som har fått vaccinationen undviker sjukdomen. Om en person som har fått vaccinationen insjuknar i influensa, är sjukdomen i vanliga fall lindrigare. Fjolårets vaccination skyddar inte längre mot inluensa, eftersom säsong-influensavirusen omvandlas ständigt.

-Världshälsoorganisationen (WHO) definierar vaccinationsvirusbeståndet på nytt varje år, och vaccinationen skräddarsys för att lämpa sig till varje influensasäsong. I år ger det nationella vaccinationsprogrammets influensavaccinationer skydd mot fyra virusbestånd, konstaterar Valtonen.

Man kan skydda sig mot pneumokock på samma besök

Samtidigt med influensavaccinationen är det möjligt att få injicerad en pneumokockvaccination på egen bekostnad. Om man har fått en pneumokockvaccination under de senaste fem åren, behövs ingen förnyad vaccination. För klienter inom Vanda hemvård, servicehusen och Koisoranta servicecenter erbjuds en pneumokockvaccination avgiftsfritt. År 2018 är även alla krigsveteraner berättigade till en avgiftsfri pneumokockvaccination.

I sin lindrigaste form orsakar pneumokock obehagliga, men relativt ofarliga sjukdomar såsom bihåleinflammationer och öroninflammationer. Emellanåt kan pneumokockbakterie åndå orsaka allvarliga sjukdomar. Risken med att insjukna sig i en allvarlig pneumokocksjukdom växer genom åldern, och för vuxna är lunginflammationen den vanligaste allvarliga sjukdomen som orsakas av pneumokocken.

Pneumokockvaccinationen ska betalas på egen bekostnad och det krävs ett recept för det. Om läkaren anser att vaccinationen är nödvändig och skriver ut ett recept, kan vaccinationen köpas på apoteket. Vaccinationen tas med när man kommer till influensavaccinationen, och den injiceras på samma besök som influensavaccinationen.

Läs mera om pneumokockvaccinationen www.vanda.fi/influensa.

Det nationella vaccinationsprogrammets säsonginfluensavaccination har använts redan i årtionden. Även pneumokockvaccinationer har varit i användning länge, och de har getts för barn och vuxna världen runt i flera hundra miljoner doser.

Publicerat: 19.10.2018 
(redigerad: )

Nyheter