Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 9.8.2018

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslutade 9.8.2018 godkänna ärendet som bordlades i juni om att förflytta den svenskspråkiga förskoleundervisningen till verksamhet som ordnas i samband med den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från och med 1.8.2019.

Eftersom barn i förskolan inte uppnått läropliktsåldern har de utöver förskoleundervisningen rätt till dagvård. Cirka 90 procent av barnen behöver dagvård utöver förskoleundervisningen. Under tidpunkten för dagvård följer personalstrukturen förordningen om småbarnspedagogik, med andra ord 1 vård- och fostringspersonal per 7 barn. I praktiken tillbringar barnen lika många, eller fler timmar i dagvård som i förskoleundervisningen. Under skolornas lov har barn i förskoleundervisning rätt till dagvård på heltid fram till dess läroplikten inleds i augusti.

Då förskoleundervisningen från 1.8.2019 ordnas som en del av småbarnspedagogiken är personalantalet större och barnen har tillgång till pedagogiskt ledd verksamhet under hela dagen. Verksamheten kan genomföras enligt barngruppens behov som smågruppsverksamhet under en stor del av dagen med beaktande av barns individuella färdigheter och behov. Barnens vårdnadshavare har möjlighet till dagliga möten med barnets barnträdgårdslärare i förskolegruppen då barnträdgårdslärarens arbetstid sträcker sig under en längre tid av dagen än enbart de 4 timmar som förskoleundervisningen utgör.

Då verksamheten ordnas som en del av småbarnspedagogiken utvecklas och utvärderas den som helhet med fokus på barns förutsättningar för utveckling och lärande. Förskoleundervisningens läroplan och planen för småbarnspedagogik styr den pedagogiska verksamheten med barnen.

Strukturförändringen, där hela verksamheten lyder under småbarnspedagogiken, medför att behörig ordinarie personal som är med barnen hela dagen kan anställas, i stället för personal från bemanningsföretaget Seure som jobbar på korta kontrakt. Förutsättningen att få behörig personal ökar markant.

I Vanda är också den finskspråkiga förskoleundervisningen en del av småbarnspedagogiken.

Därtill behandlades:
Svenskspråkiga sektionen gav sitt utlåtande om Vanda stads servicenätplan för åren 2018 – 2027

Tilläggsinformation: Anders Vikström, 043 825 7442, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Protokollet sätts in på http://paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 10.8.2018 
(redigerad: )

Nyheter