Att ordna småbarnspedagogiken som närservice

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har ingått ett nytt avtal mellan kommunerna om att ordna småbarnspedagogik, när en familj flyttar till en annan avtalskommun.

Från och med 1.8.2018 kan småbarnspedagogik ordnas i den tidigare boendekommunen, högst till slutet av den höst- eller den vårtermin som följer efter flytten och högst fram tills dess att förskoleundervisningen inleds. För dessa familjer fattas ett nytt tidsbegränsat beslut om småbarnspedagogik. Avtalet gäller inte skiftvården eller den privata småbarnspedagogiken.

När man flyttar lönar det sig att beakta att den avgiftsfria småbarnspedagogiken på fyra timmar per dag för 5-åringar, som inleds i Helsingfors hösten 2018, gäller endast Helsingforsbarn som deltar i småbarnspedagogik i Helsingfors.

Om barnet har blivit kvar i den tidigare kommunens småbarnspedagogik före 1.8.2018, kan barnets småbarnspedagogik fortsätta fram tills dess att förskoleundervisningen börjar, utgående från det avtal som ingicks tidigare.

Närmare information fås av föreståndarna.

Publicerat: 14.6.2018 
(redigerad: )

Nyheter