Svensk guidning på Vanda konstmuseum Artsi 19.5

Kuva: Antti Yrjönen

I maj lönar det sig att besöka Vanda konstmuseum Artsi och bekanta sig med utställningen PAX - på tal om fred. Lördag 19.5. ordnas svensk guidning klockan 12.00.
Vilken betydelse har fred för en konstnär? Vad betyder fred för oss människor i denna tid och i detta skede i vår historia?
Utställningen PAX ställer frågan om vad fred ytterst innebär. Blir det fred bara för att vapnen tystnar? Är freden en fred för alla? Varför målas kriget upp som fred, eller åtminstone som en garant för fred?
Utställningen PAX - på tal om fred omfattar två tillfälliga fristående utställningar, vars teman hänger samman med fred: Tove Janssons Hobbit-utställning (16.3-3.6.2018) och Erkki Pirtolas utställning ord och bilder (5.6-29.7.2018).
Svensk guidning för intresserade lördagen den 19.5 klockan 12.00, på finska klockan 13.00. Vanda stadsmuseum Artsi ligger alldeles intill Myrbacka station. Du kommer till Artsi via Myrbackahusets entréhall eller Artsis egen ingång från Påltorget.
Guidning på svenska
lördag 19.5 kl. 12
Artsi, Myrbackahuset
Påltorget 3
Publicerat: 7.5.2018 
(redigerad: )

Nyheter