Svara på enkät om den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen

Projektet Nyland 2019, som ansvarar för beredningen av organisationen och servicen i det nya landskapet har publicerat en elektronisk enkät som riktar sig till den svenskspråkiga befolkningen i Nyland.

Avsikten är att utreda svenskspråkiga nylänningars åsikter om hur den svenskspråkiga social- och hälsovårdsservicen fungerar idag samt be om förslag på hur den svenskspråkiga social- och hälsovården borde utvecklas i landskapet Nyland.

Med denna enkät vill projektet Nyland 2019 involvera svenskspråkiga nylänningar i arbetet med beredningen av social- och hälsovårdstjänsterna. Informationen som samlas in kommer att beaktas i den fortsatta planeringen.

Målsättningen är att i planeringen av landskapets social- och hälsovård försäkra sig om att de båda inhemska språkgrupperna jämlikt erbjuds kundinriktad service av god kvalitet.

Enkäten är på svenska eftersom den riktar sig till svenskspråkiga serviceanvändare. Det tar ungefär 5–10 minuter att besvara enkäten och bland alla som deltar lottar vi ut biobiljetter. Enkäten genomförs av Innolink. Enkäten är öppen fram till söndagen den 13 maj 2018.

> Länken till enkäten

Publicerat: 27.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter