Invånaridéer för telefontjänsterna och kvällsmottagningarna

En utvecklingsgrupp bestående av invånare lade fram gott om information om användarna och idéer som stöd för arbetet med att förnya hälsotjänsterna

En invånargrupp sammanställdes som stöd för arbetet med att utveckla Vandas hälsotjänster. Gruppen träffades under ett par kvällar i mars. Under dessa möten uppstod inspirerande diskussioner och deltagarna berömde gruppen för dess positiva och kreativa anda och mångsidighet. Första gången gruppen träffades funderade man på hur telefontjänsterna kunde utvecklas. Andra gången fick deltagarna i små grupper komma med idéer om vilka tjänster som borde erbjudas på kvällsmottagningen, för vem och på vilket sätt.

– Grupperna har haft synnerligen bra och inspirerande diskussioner. Kvällsmottagningen är ett viktigt tema, i synnerhet när skiftesarbetet ökar, säger Kari Virtanen.

– Emellanåt lever man i sin egen bubbla och har sina egna rutiner och därför var det bra att få lära sig nya synsätt via diskussionerna. Nu ser man på dessa saker lite på ett nytt sätt, konstaterade Nina Illi.

Goda idéer omsätts i praktiken

Utvecklingsgruppens idéer används i arbetet med att utveckla telefon- och kvällsmottagningarna vid Vandas hälsovårdstjänster under våren. Hälsoservicechef Ritva Tauriainen var med och diskuterade telefontjänsterna.

– Det kom upp många goda idéer som kommer att användas när telefontjänsterna utvecklas. Saker som lyftes fram var bland annat flera e-tjänster, chat, en centraliserad verksamhetsmodell och övergången till en tjänst med ett enda nummer, berättar Tauriainen. Hon gladde sig över att den nuvarande tjänsten upplevs vara bra och proffsig.

Hälsoservicechef Pertti Sopanen tycker det är viktigt att serviceanvändarna är med i utvecklingsarbetet. Det här var en inspirerande erfarenhet, ansåg de medlemmar i arbetsgruppen som varit på plats. Erfarenheterna från invånarnas utvecklingsgrupp och det material som gruppen producerat om att utveckla kvällsmottagningarna har nu gåtts igenom.

– Vår arbetsgrupp fick i uppgift att arbeta med sådana synsätt som är bra ur serviceanvändarnas perspektiv. Vi kan tyvärr inte i det här skedet beakta precis alla önskemål, men de får bli kvar och ”mogna” inför det fortsatta utvecklingsarbetet, konstaterade Sopanen.

Deltagare till utvecklingsgruppen söktes via öppen ansökan i början av februari. På två veckor kom det in 74 ansökningar och av dessa valdes 21 med i gruppen. Vid valet fäste man särskild vikt vid att man fick en grupp som är så representativ för Vandaborna som möjligt, både lokalt sett samt vad gäller olika åldrar och bakgrund. Vilken påverkan utvecklingsgruppens idéer kommer att ha meddelas närmare i maj-juni, då besluten har fattats.

Närmare information:

Hälsoservicechef Ritva Tauriainen, tfn 043 825 0518

Hälsoservicechef Pertti Sopanen, tfn 050 304 4830

Publicerat: 18.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter