Undervisningsnämnden beslutade att grunda en språkbadsgrupp vid daghemmet i Herrgårdsforsen

Undervisningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 16.4 ett förslag om att grunda en svenskspråkig språkbadsgrupp vid daghemmet i Herrgårdsforsen.

Nämnden beslutade enligt förslaget att verksamheten i den svenskspråkiga gruppen vid daghemmet i Herrgårdsforsen från och med 1.8.2018 ändras till en språkbadsgrupp.

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken upphör vid daghemmet i Herrgårdsforsen 31.7.2018, och plats inom småbarnspedagogiken ordnas för svenskspråkiga barn från och med 1.8.2018 vid olika svenskspråkiga daghem enligt vårdnadshavarnas önskemål.

Föredragninglista och protokoll finns här.

Publicerat: 17.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter