Vårens ansökan om småhustomter inleds i dag – elva tomter tillgängliga

Staden säljer 11 småhustomter i Vandadalen, Askis och Övitsböle. Tomtansökan kan lämnas in under tiden 16.4–31.5.2018. De som får en tomt väljs ut genom poängsättning. Vid tomtansökan får man poäng för rötter i Vanda, antalet år man varit Vandabo och antalet barn.

Tomterna till försäljning har en areal på cirka 500–900 m2 och en byggrätt på 150–200 m2-vy. Tomtpriserna varierar mellan 88 000 och 145 000 euro.
Broschyren över de tomter som är till salu och ansökningsblanketten finns på internet (på finska)

Tomter även i kontinuerlig försäljning och i anbudsförfaranden

För närvarande har staden sammanlagt nio tomter i Tavastby, Tavastberga, Askis, Varistorna, Vandadalen och Gjutan i kontinuerlig försäljning. De som ansöker om dessa tomter poängsätts inte utan en tomt kan reserveras genom att betala en reserveringsavgift.

Efter vårens ansökningsrunda, på hösten, kommer det tomter till försäljning via anbudsförfarande i Tavastberga och Backas. I anbudsförfarandet har grundpriser fastställts för tomterna och de säljs till dem som ger de högsta anbuden.

Läget över reserveringarna av tomter i kontinuerlig försäljning finns på webben (på finska)

Publicerat: 16.4.2018 
(redigerad: )

Nyheter