Hälsovårdstjänster under påsken

Skärtorsdagen 29.3 hälsovårdstjänsterna betjänar normalt. Under långfredagen 30.3 och annandag påsk 2.4 är hälsostationerna och tandklinikerna stängda.

Brådskande vård ges vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda, tfn 09 4716 7060). Läs om jourservices. Vid livshotande situationer, ring nödcentralen 112.

Social- och krisjouren har öppet varje dag dygnet runt, tfn 09 8392 4005.

Publicerat: 27.3.2018 
(redigerad: )

Nyheter