Delta i planerandet av framtida tillväxttjänster

De offentliga sysselsättnings- och företagstjänsterna förnyas som bäst och kallas i fortsättningen för tillväxttjänster. Tillväxttjänsterna går ut på att främja ny näringsverksamhet samt företagens tillväxt, förnyelse och internationalisering. Samtidigt vill man höja kompetensen hos de arbetssökande samt främja och försnabba deras sysselsättning. Till skillnad från det övriga landet flyttas tillväxttjänsterna i Nyland enligt lagförslag till kommunförbundet, vars lagstadgade medlemmar är Helsingfors, Esbo, Vanda samt Grankulla. Syftet är att skapa tydligare och mer effektiv service.

Därför vill vi genast i början av planeringsprocessen höra de person- och företagskunder som kommer att anlita tjänsterna samt anställda hos kommuner, TE-byråer och NTM-centraler. Delta genom att svara i den svenskspråkiga enkäten. Svaren sparas anonymt. Klicka här för att komma till enkäten.


Publicerat: 21.3.2018 
(redigerad: )

Nyheter