Vanda musikinstitut har fått nya webbsidor

Musikinstitutets förnyade webbsidor finns på den gamla och bekanta adressen www.vmo.fi/vmi. Sidorna har planerats för att ännu bättre motsvara användarnas behov.

– Vår målsättning är att förnya webbsidornas grafiska utseende och göra sidorna enklare och tydligare för användarna, säger Vanda musikinstituts rektor Tuuli Talvitie.

I arbetet med musikinstitutets nya webbsidor har man använt sig av ett lärdomsprov, som beställts av Vanda, som utreder behovet av att utveckla webbsidorna.

– Arbetet med att utveckla webbsidorna fortsätter. Vår målsättning är också att börja använda kommunikation på sociala medier i större utsträckning än tidigare, berättar Talvitie.

Vid Vanda musikinstitut studerar över 2 000 elever musik eller sång. Musikinstitutet ordnar mångsidig undervisning, allt från musiklekskola till fördjupade studier. Musik- och sångundervisningen kommer du in på via urvalsprov.

Publicerat: 5.3.2018 
(redigerad: )

Nyheter