Avvikande måltidsarrangemang den 2 februari

Den politiska demonstrationen som ordnas fredagen den 2 februari 2018 kan leda till betydande svårigheter när det gäller måltiderna i småbarnspedagogik och skolorna i Vanda.

Avvikande måltidsarrangemang i daghem

Vanda stads måltidsserviceproducent Vantti Oy kan enligt aktuella uppgifter endast tillaga och servera daghemmens frukost fredagen den 2 februari. Demonstrationens slutgiltiga konsekvenser för produktionen av måltidsservice klarnar först under fredag förmiddag. Vårdnadshavarna till barn inom småbarnspedagogiken har idag tisdag blivit underrättade om specialarrangemangen. Vårdnadshavarna kan om de önskar packa ner en matsäck åt barnen.

För närvarande bedömer man att småbarnspedagogikens enheter är öppna och betjänar som vanligt till övriga delar fredagen den 2 februari.

Staden beklagar de besvär som arrangemangen medför barnen och familjerna.

Avvikande arrangemang på grundskolorna

På grund av förberedande åtgärder inför manifestationen ordnas ingen normal skolbespisning fredag 2.2 i de flesta grundskolorna. De avvikande arrangemangen gäller skolor där skolbespisningen produceras av Vantti Ab. Normal skolbespisning erbjuds endast i Helsinge skola och Helsinge gymnasium.

Vi önskar att elever i de skolor som blir utan bespisning tar med sig en egen hälsosam matsäck. Producenten för skolbespisningen Vantti Ab bjuder på ett mellanmålskex, en saft och en frukt i skolorna. Tyvärr kan Vantti inte beakta specialdieter i denna mellanmålsservering. Därför är det speciellt viktigt att vårdnadshavarna ser till att eleverna tar med sig en lämplig matsäck.

Undervisning ges i huvudsak enligt normalt schema. Små förändringar kan förekomma; de enskilda skolorna informerar om dessa. Trots att kollektivtrafiken inte fungerar normalt utgår vi ifrån att fredagen är en vanlig skoldag.

Staden beklagar de besvär som arrangemangen medför barnen och familjerna.

Publicerat: 30.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter