Anmälan till skolan och förskolan börjar

Anmälan till förskola sker enklast genom det elektroniska anmälningssystemet Wilma.

Förskola

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas i Dickursby, Mårtensdals och Västersundoms skolor.

Anmälan till förskola sker enklast genom det elektroniska anmälningssystemet Wilma. Bildningsväsendet har skickat anmälningskoder till vårdnadshavare av barn vars registrerade modersmål är svenska och som börjar förskolan hösten 2018 (barn födda år 2012). Systemet tar emot anmälningar 8.1–26.1.2018.

Ifall familjen inte kan anmäla barnet via Wilma går det också att lämna in en pappersanmälan antingen till bildningsväsendet, adress Stationsvägen 6 A, 01300 Vanda eller i skolorna på skolanmälningsdagen 25.1.2018. Skolorna tar emot blanketter kl. 8.00–9.00 och kl. 16.00–18.00. Anmälan till förskolan kan också lämnas in i daghemmen, senast 26.1.2018. Blanketter finns på vanda.fi-webbsidan.

Om barnet utöver förskoleundervisningen behöver dagvård, inlämnas en skild ansökan om dagvård senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Om barnet redan innan förskoleundervisningen har en kommunal dagvårdsplats i Vanda räcker det med att på förskoleansökningsblanketten anteckna tidpunkter för dagvårdsbehovet. Dagvården är avgiftsbelagd.

Skola

Anmälan till skolan sker enklast genom det elektroniska anmälningssystemet Wilma. Bildningsväsendet har skickat anmälningskoder till vårdnadshavare av barn vars registrerade modersmål är svenska och vars läroplikt inleds hösten 2018 (barn födda år 2011). Systemet tar emot anmälningar 8.1–26.1.2018.

Ifall familjen inte kan anmäla barnet via Wilma går det också att lämna in en pappersanmälan antingen till bildningsväsendet, adress Stationsvägen 6 A, 01300 Vanda eller i skolorna på skolanmälningsdagen 25.1.2018. Skolorna tar emot blanketter kl. 8.00–9.00 och kl. 16.00–18.00. Blanketter finns på vanda.fi-webbsidan.

Ansökan om skolskjuts ska lämnas in senast 30.4.2018. Eleven är berättigad till skolskjuts om resans längd från hemmet till närskolan är längre än 5 km.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolbarn sker 3-30.4.2018. Ni kan ansöka om eftisplats via Wilma (spara anmälningkoderna!) eller genom att lämna in en pappersansökan hos serviceproducenterna. Kontaktuppgifter till dem samt vidare information om eftisverksamheten finns på Vanda stads webbsida.

Tilläggsinformation finns på Vanda stads webbsida. Ni kan också kontakta planerare Mia Eriksson-Pulkkinen, tfn 050 312 4426, e-post mia.eriksson-pulkkinen@vantaa.fi

Du kan få hjälp med det elektroniska anmälningssystemet Wilma i Vandainfos servicepunkter.

Publicerat: 5.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter