Piia Vuorela vald till direktör för hälsovårdsservicen

Till ny direktör för hälsovårdsservicen i Vanda stad valdes Piia Vuorela, specialistläkare, medicine doktor, docent och ekonomie magister. Hon inleder sitt arbete vid social- och hälsovårdens verksamhetsområde 1.1.2018.

Som direktör för hälsovårdsservicen är hon ansvarig för organiseringen och utvecklingen av hälsovårdens öppenvårdstjänster, förebyggande hälsovård, rehabiliteringstjänster, mentalvårdstjänster och munhälsovård. Direktören för hälsovårdsservicen är ansvarig läkare vid hälsovårdscentralen enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Piia Vuorela har tidigare arbetat vid Finska Läkarföreningen Duodecim. På Duodecim hade hon i uppdrag att utarbeta nationella, oberoende behandlingsrekommendationer som baserar sig på forskningsresultat för att stöda beslutsfattandet inom hälsovården och för patientens bästa. Sin karriär som praktiserande läkare inledde Piia Vuorela först i Vanda, vid Katrinesjukhuset. Senare arbetade hon i 15 år inom den specialiserade sjukvården vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Piia Vuorela är handledare för två doktorsavhandlingar om kostnader inom hälsovården.

I sin nya uppgift i Vanda hoppas Piia Vuorela kunna påverka såväl vårdens tillgänglighet, kvalitet som kostnader. Hon tycker också att det är viktigt att det finns en smidig vårdkedja mellan primärhälsovården i Vanda och den specialiserade sjukvården vid HNS.

- Jag är väldigt entusiastisk och tacksam över att få vara med och utveckla hälsovårdstjänsterna i Vanda, säger Piia Vuorela. - Att bekämpa köerna är en stor utmaning som jag vill ta mig an tillsammans med den kunniga yrkespersonalen i Vanda.

Publicerat: 14.12.2017 
(redigerad: )

Nyheter